Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Volwaardig leven met autisme: Communicatie

Inleiding

Samenleven kan niet zonder communicatie. Communicatie wordt beïnvloed door tal van factoren, zoals eigen referentiekader, manier van prikkelverwerking, taal, non-verbale communicatie, ervaringen, normen en waarden en macht. Communicatie lijkt eenvoudig, omdat we zelf wel begrijpen wat we bedoelen, maar begrijpt de ander je ook als je op jouw manier communiceert? En als dat niet zo is, wat kunnen we daar dan aan doen?

Betekenisvol leven in een netwerk met neuro-typische  en autistische mensen kan alleen met gelijkwaardige communicatie. Neurotypische en autistische mensen communiceren niet op dezelfde manier. Onderstaande artikelen laten je nadenken over de vraag hoe je om kunt gaan met het verschil.

Themapagina's op websites

Autisme en communicatie - themapagina op de website van de VAB (vanuitautismebekeken.nl)

Explanations - themapagina op de website van monotropism.org (zie ook animatie hiernaast → )

Double empathy, explained - artikel op de website van spectrumnew.org (nieuws over wetenschappelijk onderzoek over autisme)

The identity theory of autism: values are not opinions to autistics - we are our values - artikel op de website van neuroclastic.com

Research on facial expressions challenges the way we think about autism - gepubliceerd op theconversations.com

Double empathy: why autistic people are often misunderstood - artikel op de website kidsfrontiersin.org

Overcoming the double empathy problem through co-design - artikel op de website uxdesign.cc

Autistic people care too much, research says - artikel op de website neuroclastic.com

Wetenschappelijke artikelen


Monotropic brain


Klik op het afbeelden om de video over de cognitieve strategie monotropisme te starten.

Kennisclip


Hier is binnenkort de kennisclip 'Communicatie tussen neurotypische mensen en autistische mensen' te zien.