Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Volwaardig leven met autisme: Home

Welkom op de LibGuide van Volwaardig leven met Autisme

Deze LibGuide is ontwikkeld door het lectoraat ‘volwaardig leven met autisme’ Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme (han.nl). Deze naam verwoordt de verschuiving van het burgerschapsparadigma naar het waardigheidsparadigma. De visie dat iedereen kan en mag streven naar een betekenisvol leven. Ook al is dat iets anders dan maatschappelijk actief zijn.

Ervaren dat je betekenis vol bent, kan alleen in relatie tot een ander. Hiervoor is het noodzakelijk dat mensen niet buitengesloten worden vanwege een beperking, maar dat mensen ernaar streven om verschillen te omarmen. Daarmee wordt vooral het belang van vitale verbindingen binnen een netwerk om tot een betekenisvolle invulling van het leven te kunnen komen benadrukt. 

Met deze LibGuide wil het lectoraat toekomstige HBO-professionals inspireren om over deze visie na te denken.