Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

VT jaar 1 - Introductie Studiecentrum: Boekenlijst online

Gids met informatie over Studiecentrum Kapittelweg voor eerstejaars studenten Vaktherapie.

Boekenlijst online

Onderstaand een overzicht van boeken van de verplichte en aanbevolen boekenlijst die ook online geraadpleegd kunnen worden.

Alle titels staan ook in de Catalogus HAN Studiecentra.

E-books Vaktherapie

Beeldende therapie

Adriaansen, M., & Caris, J. (2020). Elementaire sociale vaardigheden (4e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online
N.B. Derde druk uit 2011 ook online beschikbaar.

Bakker, E., & Van Buuren, H. (2019). Onderzoek in de gezondheidszorg (3e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Doorewaard, H., Kil, A. J., & Ven, A. (2019). Praktijkgericht kwalitatief onderzoek: Een praktische handleiding (2e druk). Amsterdam: Boom.
Bekijk dit boek online

Groen, M. (2020). Reflecteren: De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (4e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Hinz, L. D. (2020). Expressive therapies continuum: A framework for using art in therapy (2nd edition). New York: Routledge.
Bekijk dit boek online

Hulshof, M. (2016). Leren interviewen: Interviewen als onderzoeksinstrument (7e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Prins, P. J. M., & Braet, C. (Reds.). (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e geheel herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Smeijsters, H. (2008). Handboek creatieve therapie (3e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Schweizer, C., De Bruyn, J., Haeyen, S., Henskens, B., Visser, H., & Rutten-Saris, M. (2009). Handboek beeldende therapie: Uit de verf. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Van der Molen, H. T., Simon, E., & Van Lankveld, J. (Reds.). (2015). Klinische psychologie: Theorieën en psychopathologie (3e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Werkgroep APA. (2018). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (2e editie). Utrecht: SURF.
Bekijk dit boek online


Dramatherapie

Bakker, E., & Van Buuren, H. (2019). Onderzoek in de gezondheidszorg (3e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Groen, M. (2020). Reflecteren: De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (4e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Hulshof, M. (2016). Leren interviewen: Interviewen als onderzoeksinstrument (7e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Van der Molen, H. T., Simon, E., & Van Lankveld, J. (Reds.). (2015). Klinische psychologie: Theorieën en psychopathologie (3e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Vane, S. (2012). Werken met drama (6e druk). Den Haag: Boom Lemma.
Bekijk dit boek online

Werkgroep APA. (2018). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (2e editie). Utrecht: SURF.
Bekijk dit boek online


​Muziektherapie

Adriaansen, M., & Caris, J. (2020). Elementaire sociale vaardigheden (4e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online
N.B. Derde druk uit 2011 ook online beschikbaar.

Bakker, E., & Van Buuren, H. (2019). Onderzoek in de gezondheidszorg (3e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Baxter, H. T., Berghofer, J. A., MacEwan, L., Nelson, J., Peters, K., & Roberts, P. (2007). The individualized music therapy assessment profile: IMTAP. London: Jessica Kingsley.
Bekijk dit boek online

Behrend, D., & Jellema, M. (2015). Muzisch-agogische methodiek: Muzisch intervenïeren in het sociaal werk (6e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Doorewaard, H., Kil, A. J., & Ven, A. (2019). Praktijkgericht kwalitatief onderzoek: Een praktische handleiding (2e druk). Amsterdam: Boom.
Bekijk dit boek online

Federatie Vaktherapeutische Beroepen. (2016). Beroepscode voor de Vaktherapeutische Beroepen. Utrecht: Auteur.
Bekijk dit bestand online

Groen, M. (2020). Reflecteren: De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (4e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Grocke, D., & Wigram, T. (2007). Receptive methods in music therapy: Techniques and clinical applications for music therapy clinicians, educators and students. London: Jessica Kingsley.
Bekijk dit boek online

Hulshof, M. (2016). Leren interviewen: Interviewen als onderzoeksinstrument (7e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Juslin, P., & Sloboda, J. A. (Eds.) (2010). Handbook of music and emotion: Theory, research, applications. Oxford: Oxford University Press. 
Bekijk dit boek online

Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie. (2016). Beroepscompetentieprofiel Muziektherapeut. Utrecht: Auteur.
Bekijk dit bestand online

Prins, P. J. M., & Braet, C. (Reds.). (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e geheel herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Rubio Repáraz, L., Ardjosemito-Jethoe, S., & Rijk, K. (Reds.). (2017). Diversiteit in de samenleving: Concepten, voorbeelden uit de praktijk en methoden voor de hbo-professional. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Bekijk dit boek online

Smeijsters, H. (Red.). (2006). Handboek muziektherapie: Evidence based practice voor de behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Schwartz, E., Boyle, S. R., & Engen, R. (2018). Functional voice skills for music therapists. Dallas: Barcelona.
Bekijk dit boek online

Thaut, M. H., & Hoemberg, V. (Eds.). (2014). Handbook of neurologic music therapy. Oxford: Oxford University Press.
Bekijk dit boek online

Werkgroep APA. (2018). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (2e editie). Utrecht: SURF.
Bekijk dit boek online


​Psychomotorische therapie

Adriaansen, M., & Caris, J. (2020). Elementaire sociale vaardigheden (4e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online
N.B. Derde druk uit 2011 ook online beschikbaar.

Bakker, E., & Van Buuren, H. (2019). Onderzoek in de gezondheidszorg (3e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Doorewaard, H., Kil, A. J., & Ven, A. (2019). Praktijkgericht kwalitatief onderzoek: Een praktische handleiding (2e druk). Amsterdam: Boom.
Bekijk dit boek online

Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als professional (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Prins, P. J. M., & Braet, C. (Reds.). (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e geheel herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Van der Molen, H. T., Simon, E., & Van Lankveld, J. (Reds.). (2015). Klinische psychologie: Theorieën en psychopathologie (3e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Werkgroep APA. (2018). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (2e editie). Utrecht: SURF.
Bekijk dit boek online


Laatste aanvulling: 1 september 2020