Skip to Main Content

Vaktherapie jaar 1: Beeldende therapie

Gids met informatie over Studiecentrum Kapittelweg voor eerstejaars studenten Vaktherapie.

Literatuurlijst Beeldend 2023-2024

Periode 1

Verbinden

Feldman, R. S. (2020). Ontwikkelingspsychologie (D. van Loon, L. Voets, & G. van der Wielen, Nederlandstalige bew.; V. Walsmit, G. Bouman, T. Zuiderbaan, & M. Kerkhof, Vert.; 8e editie). Pearson Benelux.
Bekijk in de catalogus

Hinz, L. D. (2020). Expressive therapies continuum: A framework for using art in therapy (2nd edition). Routledge.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Hulshof, M. (2016). Leren interviewen (7e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Schweizer, C., De Bruyn, J., Haeyen, S., Henskens, B., Visser, H., & Rutten-Saris, M. (2009). Handboek beeldende therapie: Uit de verf. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Van Beemen, L., & Beckerman-Wagner, M. (2021). Ontwikkelingspsychologie (7e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Periode 1 en 2

Verbeelden

De Lange, J. (2005). Terug naar Heiloo: 'Vaktherapie' in de jaren vijftig (deel 1). Tijdschrift voor Vaktherapie, 2(4), 10-18.
Bekijk in de catalogus

De Visser, A. (2018). Hardop kijken met voetnoten: Een inleiding tot kunstbeschouwing. Boom.
Bekijk in de catalogus

Hinz, L. D. (2020). Expressive therapies continuum: A framework for using art in therapy (2nd edition). Routledge.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Itten, J. (2008). Kleurenleer (R. Smeets, Vert.). Tirion Art.
Bekijk in de catalogus

Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie. (2018). Beeldende therapie in de ggz.
Bekijk dit document online

Schweizer, C., De Bruyn, J., Haeyen, S., Henskens, B., Visser, H., & Rutten-Saris, M. (2009). Handboek beeldende therapie: Uit de verf. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Van der Molen, H. T., Dehue, F., Thewissen, V., Gunther, N., & Van Hooren, S. (Reds.). (2023). Klinische psychologie: Theorieën en psychopathologie (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Periode 2

Verschijnen

Adriaansen, M., & Caris, J. (2020). Elementaire sociale vaardigheden (4e druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Hinz, L. D. (2020). Expressive therapies continuum: A framework for using art in therapy (2nd edition). Routledge.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Hulshof, M. (2016). Leren interviewen (7e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Schweizer, C., De Bruyn, J., Haeyen, S., Henskens, B., Visser, H., & Rutten-Saris, M. (2009). Handboek beeldende therapie: Uit de verf. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Smeijsters, H. (2008). Handboek creatieve therapie (3e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Periode 3

Verdiepen

Bakker, E., & Van Buuren, H. (2023). Onderzoek in de gezondheidszorg (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Doorewaard, H., Kil, A. J., & Van de Ven, A. (2023). Praktijkgericht kwalitatief onderzoek: Een praktische handleiding (3e druk). Boom.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Hulshof, M. (2016). Leren interviewen (7e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Tiemens, B., Kaasenbrood, A., & De Niet, G. (2010). Evidence Based werken in de GGZ: Methodisch werken als oplossing. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus

Van der Molen, H., Ackermann, M., Osseweijer, E., Schmidt, H., Van der Wal, E., & Polak, M. (2022). Zelf leren schrijven: Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen (5e druk). Boom.
Bekijk in de catalogus

Van Keken, H. (2015). Voor het onderzoek: De onderzoekskwestie als basis voor praktijkonderzoek (3e druk). Boom Lemma uitgevers.
Bekijk in de catalogus

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Periode 4

Ontwikkelen

De Haas, W. (2020). Groepsbehandeling en teambegeleiding in de zorg: Een praktische handleiding op basis van de groepsdynamica (2e herziene editie). Boom.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Donachie, K., Michielsen, L., & Peters, M. (2022). Hoe maak ik een CAT: Handleiding voor de verpleegkunde. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Groen, M. (2020). Reflecteren: De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Hinz, L. D. (2020). Expressive therapies continuum: A framework for using art in therapy (2nd edition). Routledge.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Remmerswaal, J. (2013). Handboek groepsdynamica: Een inleiding op theorie en praktijk (11e herziene druk). Boom.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Schweizer, C., De Bruyn, J., Haeyen, S., Henskens, B., Visser, H., & Rutten-Saris, M. (2009). Handboek beeldende therapie: Uit de verf. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Van der Molen, H., Ackermann, M., Osseweijer, E., Schmidt, H., Van der Wal, E., & Polak, M. (2022). Zelf leren schrijven: Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen (5e druk). Boom.
Bekijk in de catalogus

Van Keken, H. (2015). Voor het onderzoek: De onderzoekskwestie als basis voor praktijkonderzoek (3e druk). Boom Lemma uitgevers.
Bekijk in de catalogus

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Laatste aanvulling: 18 augustus 2023