Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Vaktherapie jaar 1: Dramatherapie

Gids met informatie over Studiecentrum Kapittelweg voor eerstejaars studenten Vaktherapie.

Literatuurlijst Drama 2022-2023

Periode 1 en 2

Vaktherapeutisch middel - Onderzoek

Bakker, E., & Van Buuren, H. (2019). Onderzoek in de gezondheidszorg (3e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Hulshof, M. (2016). Leren interviewen: Interviewen als onderzoeksinstrument (7e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Groen, M. (2020). Reflecteren: De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Johnstone, K. (1990). Impro: Improvisatie en theater (P. van Tongeren, Vert.). International Theatre & Film Bookshop.
Bekijk in de catalogus

Twijnstra, R., Hurk P., & Verspaget, B. (2008). Dramatiseren: Van idee tot voorstelling (Geheel herziene druk). Uitgeverij IT & FB.
Bekijk in de catalogus

Vane, S. (2012). Werken met drama (6e druk). Boom Lemma uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Woudenberg, H. (1999). Vuur, water, lucht & aarde: Handleiding voor acteren. Uitgeverij IT & FB.
Bekijk in de catalogus
 

Periode 1 en 2

Methodisch handelen - Observeren

American Psychiatric Association. (2014). Beknopt overzicht van de criteria: DSM-5 (M. W. Hengeveld, Supervisie vert.). Boom.
Bekijk in de catalogus

Prins, P. J. M., & Braet, C. (Reds.). (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e geheel herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Van Beemen, L., & Beckerman-Wagner, M. (2021). Ontwikkelingspsychologie (7e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Vane, S. (2012). Werken met drama (6e druk). Boom Lemma uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Periode 3

Vaktherapeutisch middel - Spelbegeleiding

Elzinga, D., & Smallegoor, R. (2008). Toi toi toi: 24 theatersportlessen. Uitgeverij IT & FB.
Bekijk in de catalogus

Groen, M. (2020). Reflecteren: De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Johnstone, K. (1990). Impro: Improvisatie en theater (P. van Tongeren, Vert.). International Theatre & Film Bookshop.
Bekijk in de catalogus

Vane, S. (2012). Werken met drama (6e druk). Boom Lemma uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Woudenberg, H. (1999). Vuur, water, lucht & aarde: Handleiding voor acteren. Uitgeverij IT & FB.
Bekijk in de catalogus


Periode 3

Methodisch handelen - Behandelen

Johnstone, K. (1990). Impro: Improvisatie en theater (P. van Tongeren, Vert.). International Theatre & Film Bookshop.
Bekijk in de catalogus

Van der Molen, H. T., Simon, E., & Van Lankveld, J. (Reds.). (2015). Klinische psychologie: Theorieën en psychopathologie (3e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Woudenberg, H. (1999). Vuur, water, lucht & aarde: Handleiding voor acteren. Uitgeverij IT & FB.
Bekijk in de catalogus


Periode 4

Vaktherapeutisch middel - Aantonen

Groen, M. (2020). Reflecteren: De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Twijnstra, R., Hurk P., & Verspaget, B. (2008). Dramatiseren: Van idee tot voorstelling (Geheel herziene druk). Uitgeverij IT & FB.
Bekijk in de catalogus

Vane, S. (2012). Werken met drama (6e druk). Boom Lemma uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Periode 4

Methodisch handelen - Verantwoorden

Ackermann, M., Osseweijer, E., Schmidt, H., Van der Molen, H., Van der Wal, E., & Polak, M. (2018). Zelf leren schrijven: Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen (4e druk). Boom.
Bekijk in de catalogus

Doorewaard, H., Kil, A. J., & Van de Ven, A. (2019). Praktijkgericht kwalitatief onderzoek: Een praktische handleiding (2e druk). Boom.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Van der Molen, H. T., Simon, E., & Van Lankveld, J. (Reds.). (2015). Klinische psychologie: Theorie en psychopathologie (3e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Van Keken, H. (2015). Voor het onderzoek: De onderzoekskwestie als basis voor praktijkonderzoek (3e druk). Boom Lemma uitgevers.
Bekijk in de catalogus


Laatste aanvulling: 16 augustus 2022