Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Vaktherapie jaar 1: Muziektherapie

Gids met informatie over Studiecentrum Kapittelweg voor eerstejaars studenten Vaktherapie.

Literatuurlijst Muziek 2022-2023

Periode 1 en 2

Body of Artistic Skills (BOAS) 1

Bruscia, K. E. (z.d.). 64 behandeltechnieken voor improvisatorische muziektherapie (P. van den Berk, Vert.). OnderwijsOnline.
Bekijk via OnderwijsOnline

Juslin, P., & Sloboda, J. A. (Eds.). (2010). Handbook of music and emotion: Theory, research, applications. Oxford University Press.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Maas, H., & Van der Eijnden, J. (2000). Algemene muziektheorie, Examen B: Theoriewerkboek voor de HaFaBra sector. De Haske Publications.
Bekijk in de catalogus

Maas, H., & Van der Eijnden, J. (2002). Algemene muziektheorie, Examen C: Theoriewerkboek voor de HaFaBra sector (3e druk). De Haske Publications.
Bekijk in de catalogus

Maas, H., & Van der Eijnden, J. (2003). Algemene muziektheorie, Examen D: Theoriewerkboek voor de HaFaBra sector. De Haske Publications.
Bekijk in de catalogus

Maas, H., & Van der Eijnden, J. (2005). Algemene muziektheorie, Examen A: Theoriewerkboek voor de HaFaBra sector (3e druk). De Haske Publications.
Bekijk in de catalogus

Merkies, M. (2017). Spelen met akkoorden: Methode voor piano, keyboard en synthesizer: Deel 1. De Haske Publications.
Bekijk in de catalogus

Oosterhout, A. (2003). Real time drums: Basic method for drumset: Level 1. De Haske Publications.
Bekijk in de catalogus

Scherder, E. (2017). Singing in the brain: Over de unieke samenwerking tussen muziek en de hersenen. Athenaeum-Polak & Van Gennep.
Bekijk in de catalogus

Schwartz, E., Boyle, S. R., & Engen, R. (2018). Functional voice skills for music therapists. Barcelona Publishers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Van Oort, W. (2014). Harmonieleer voor muziektherapeuten. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, CTO.
Bekijk via OnderwijsOnline

Van Oort, W. (2014). Toonladderboek. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, CTO.
Bekijk via OnderwijsOnline


Periode 1

Ervaren en verkennen

Adriaansen, M., & Caris, J. (2020). Elementaire sociale vaardigheden (4e druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Federatie Vaktherapeutische Beroepen. (2016). Beroepscode voor de Vaktherapeutische Beroepen.
Bekijk dit document online

Feldman, R. S. (2020). Ontwikkelingspsychologie (D. van Loon, L. Voets, & G. van der Wielen, Nederlandstalige bew.; V. Walsmit, G. Bouman, T. Zuiderbaan, & M. Kerkhof, Vert.; 8e editie). Pearson Benelux.
Bekijk in de catalogus

Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie. (2016). Beroepscompetentieprofiel Muziektherapeut.
Bekijk dit document online

Smeijsters, H. (Red.). (2006). Handboek muziektherapie: Evidence based practice voor de behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Thaut, M. H., & Hoemberg, V. (Eds.). (2014). Handbook of neurologic music therapy. Oxford University Press.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Periode 2

Experimenteren en evalueren

Adriaansen, M., & Caris, J. (2020). Elementaire sociale vaardigheden (4e druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Hulshof, M. (2016). Leren interviewen: Interviewen als onderzoeksinstrument (7e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Prins, P. J. M., & Braet, C. (Reds.). (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e geheel herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Remmerswaal, J. (2013). Handboek groepsdynamica: Een inleiding op theorie en praktijk (11e herziene druk). Boom.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Smeijsters, H. (Red.). (2006). Handboek muziektherapie: Evidence based practice voor de behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Van der Molen, H. T., Simon, E., & Van Lankveld, J. (Reds.). (2015). Klinische psychologie: Theorieën en psychopathologie (3e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Wigram, T. (2005). Improvisation: Methods and techniques for music therapy clinicians, educators and students. Jessica Kingsley Publishers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Periode 3

Toepassen en reflecteren

Ackermann, M., Osseweijer, E., Schmidt, H., Van der Molen, H., Van der Wal, E., & Polak, M. (2018). Zelf leren schrijven: Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen (4e druk). Boom.
Bekijk in de catalogus

American Psychiatric Association. (2014). Beknopt overzicht van de criteria: DSM-5 (M. W. Hengeveld, Supervisie vert.). Boom.
Bekijk in de catalogus

Bakker, E., & Van Buuren, H. (2019). Onderzoek in de gezondheidszorg (3e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Baxter, H. T., Berghofer, J. A., MacEwan, L., Nelson, J., Peters, K., & Roberts, P. (2007). The individualized music therapy assessment profile: IMTAP. Jessica Kingsley Publishers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Davis, W. B., Gfeller, K. E. & Thaut, M. H. (Eds.). (2008). An introduction to music therapy: Theory and practice (3rd edition). American Music Therapy Association.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Doorewaard, H., Kil, A. J., & Van de Ven, A. (2019). Praktijkgericht kwalitatief onderzoek: Een praktische handleiding (2e druk). Boom.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Groen, M. (2020). Reflecteren: De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Hulshof, M. (2016). Leren interviewen: Interviewen als onderzoeksinstrument (7e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Nordoff, P., & Robbins, C. (z.d.). Beoordelingsschalen voor individuele muziektherapie op basis van improvisatie (P. van den Berk, Vert.). OnderwijsOnline.
Bekijk via OnderwijsOnline

Smeijsters, H. (Red.). (2006). Handboek muziektherapie: Evidence based practice voor de behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Van der Molen, H. T., Simon, E., & Van Lankveld, J. (Reds.). (2015). Klinische psychologie: Theorieën en psychopathologie (3e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Van Keken, H. (2015). Voor het onderzoek: De onderzoekskwestie als basis voor praktijkonderzoek (3e druk). Boom Lemma uitgevers.
Bekijk in de catalogus


Periode 3 en 4

Body of Artistic Skills (BOAS) 2

Bruscia, K. E. (1987). 64 behandeltechnieken voor improvisatorische muziektherapie (P. van den Berk, Vert.). In Improvisational models of music therapy. Charles C Thomas.
Bekijk via OnderwijsOnline

Juslin, P., & Sloboda, J. A. (Eds.). (2010). Handbook of music and emotion: Theory, research, applications. Oxford University Press.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Maas, H., & Van der Eijnden, J. (2000). Algemene muziektheorie, Examen B: Theoriewerkboek voor de HaFaBra sector. De Haske Publications.
Bekijk in de catalogus

Maas, H., & Van der Eijnden, J. (2002). Algemene muziektheorie, Examen C: theoriewerkboek voor de HaFaBra sector (3e druk). De Haske Publications.
Bekijk in de catalogus

Maas, H., & Van der Eijnden, J. (2003). Algemene muziektheorie, Examen D: Theoriewerkboek voor de HaFaBra sector. De Haske Publications.
Bekijk in de catalogus

Maas, H., & Van der Eijnden, J. (2005). Algemene muziektheorie, Examen A: Theoriewerkboek voor de HaFaBra sector (3e druk). De Haske Publications.
Bekijk in de catalogus

Merkies, M. (2017). Spelen met akkoorden: Methode voor piano, keyboard en synthesizer: Deel 1. De Haske Publications.
Bekijk in de catalogus

Oosterhout, A. (2003). Real time drums: Basic method for drumset: Level 1. De Haske Publications.
Bekijk in de catalogus

Scherder, E. (2017). Singing in the brain: Over de unieke samenwerking tussen muziek en de hersenen. Athenaeum-Polak & Van Gennep.
Bekijk in de catalogus

Schwartz, E., Boyle, S. R., & Engen, R. (2018). Functional voice skills for music therapists. Barcelona Publishers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Stern, D. N. (2010). Forms of vitality: Exploring dynamic experience in psychology, the arts, psychotherapy, and development. Oxford University Press.
Bekijk in de catalogus

Van Oort, W. (2014). Harmonieleer voor muziektherapeuten. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, CTO.
Bekijk via OnderwijsOnline

Van Oort, W. (2014). Toonladderboek. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, CTO.
Bekijk via OnderwijsOnline


Periode 4

Verbinden en documenteren

Davis, W. B., Gfeller, K. E. & Thaut, M. H. (Eds.). (2008). An introduction to music therapy: Theory and practice (3rd edition). American Music Therapy Association.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

De Bil, P. (2014). Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren (5e herziene druk). Uitgeverij Boom/Nelissen.
Bekijk in de catalogus

Prins, P. J. M., & Braet, C. (Reds.). (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e geheel herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Smeijsters, H. (Red.). (2006). Handboek muziektherapie: Evidence based practice voor de behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Rubio Repáraz, L., Ardjosemito-Jethoe, S., & Rijk, K. (Reds.). (2020). Diversiteit in de samenleving: Concepten, voorbeelden uit de praktijk en methoden voor de diversiteitsbewuste professional. Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Aanbevolen

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Laatste aanvulling: 16 augustus 2022