Skip to Main Content

Vaktherapie jaar 1: Psychomotorische therapie VT

Gids met informatie over Studiecentrum Kapittelweg voor eerstejaars studenten Vaktherapie.

Literatuurlijst PMT voltijd 2023-2024

Periode 1 en 2

Methodisch handelen - Basisvaardigheden en werkalliantie

Bakker, E., & Van Buuren, H. (2023). Onderzoek in de gezondheidszorg (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Bakker, B., & Van Woerkom, S. (2018). Runningtherapie: Het standaardwerk voor professionals (2e druk). Uitgeverij Rainbow.
Bekijk in de catalogus
N.B. Uitgave is identiek aan 1e druk uit 2008, alleen uitgever is anders.

Bolhuis, H. W. G., Reynders, K., Mataheru, A., Dijk, F., & Mengerink, B. (2016). SensoRelaxatie: Een methode tot bevordering van het herkennen en reguleren van lichamelijke spanning. CALO, Hogeschool Windesheim.
Bekijk in de catalogus

Dawson, P., & Guare, R. (2019). Executieve functies bij kinderen en adolescenten: Een praktische gids voor diagnostiek en interventie (J. Overvest, Vert.; Geheel herziene editie). Hogrefe Uitgevers.
Bekijk in de catalogus

Groen, M. (2020). Reflecteren: De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Hekking, P., & Fellinger, P. (2011). Psychomotorische therapie: Een inleiding. Boom.
Bekijk in de catalogus

Mares, M., & Roelofs, P. (2015). Preventie: Bevorderen van gezond gedrag (2e druk). Boom Lemma uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Prins, P. J. M., & Braet, C. (Reds.). (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e geheel herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Van Beemen, L., & Beckerman-Wagner, M. (2021). Ontwikkelingspsychologie (7e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Periode 3

Methodisch Handelen - Preventief en vraaggericht - A

Esser, Y. (2018). Ruimer ademen, vrijer leven: Op adem komen met de Methode Van Dixhoorn (2e druk). Uitgeverij Akasha.
Bekijk in de catalogus

Glas, O. (2013). Het vak psychomotorische therapie en de visie op bewegen en lichamelijkheid. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Bekijk via OnderwijsOnline

Groen, M. (2020). Reflecteren: De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk dit boek online

Hekking, P., & Fellinger, P. (2011). Psychomotorische therapie: Een inleiding. Boom.
Bekijk in de catalogus

Prins, P. J. M., & Braet, C. (Reds.). (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e geheel herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Van Beemen, L., & Beckerman-Wagner, M. (2021). Ontwikkelingspsychologie (7e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Van Keken, H. (2015). Voor het onderzoek: De onderzoekskwestie als basis voor praktijkonderzoek (3e druk). Boom Lemma uitgevers.
Bekijk in de catalogus

Waugh, A., & Grant, A. W. (2021). Ross en Wilson anatomie & fysiologie in gezondheid en ziekte (C. Sherlock, Vert.; 13e editie). Elsevier.
Bekijk in de catalogus


Periode 4

Methodisch Handelen - Preventief en vraaggericht - B

Doorewaard, H., Kil, A. J., & Van de Ven, A. (2023). Praktijkgericht kwalitatief onderzoek: Een praktische handleiding (3e druk). Boom.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Groen, M. (2020). Reflecteren: De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Prins, P. J. M., & Braet, C. (Reds.). (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e geheel herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Van Beemen, L., & Beckerman-Wagner, M. (2021). Ontwikkelingspsychologie (7e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Waugh, A., & Grant, A. W. (2021). Ross en Wilson anatomie & fysiologie in gezondheid en ziekte (C. Sherlock, Vert.; 13e editie). Elsevier.
Bekijk in de catalogus


Laatste aanvulling: 9 augustus 2023