Skip to Main Content

Social Work Deeltijd themagids - Welzijn & Samenleving: Nederlands

Gids met informatie rond de thema's outreachend en netwerkgericht werken + wijkgericht werken en sociale wijkteams + wetgeving lokaal en gemeentebeleid

Tijdschriften Welzijn & Samenleving - Nederlands

Vakblad Sociaal Werk

Vakblad Sociaal Werk
Uitgave van  Bohn Stafleu van Loghum in samenwerking met de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)

ISSN 2468-7456 (papier), 2468-7464 (online)
Verschijnt 6× per jaar
Voortzetting van Maatwerk

Aanwezig vanaf: nummer 4, 2016 – nummer 6, 2017 (papier), nummer 4, 2016 – heden (online)
Doorzoekbaar in HANQuest

Vakblad voor professionals en studenten dat alle facetten behandelt van het sociaal werk. Het signaleert, analyseert, rapporteert, informeert en presenteert leerzame ervaringen uit de diverse werkvelden waarin maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen zich bevinden. Het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken
Uitgave van Movisie

ISSN 2214-3963 (papier)
Verschijnt 5× per jaar
Voortzetting van Tijdschrift voor de Sociale Sector, Vakwerk en MO/Samenlevingsopbouw

Aanwezig vanaf: volume 1, nummer 1, 2013 – heden (papier)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Antwoord op maatschappelijke kwesties door interviews, reportages, opiniestukken en onderzoeksbijdragen. Een platform waar professionals, beleidsmakers en wetenschappers elkaar treffen en op een eerlijke en onderbouwde manier van gedachten kunnen wisselen: inzicht gevend, compact, bruikbaar en prikkelend. Het tijdschrift is onderdeel van het platform socialevraagstukken.nl.
De inhoudsopgaven staan op de website van  Movisie.

Movisies

Movisies: Relatieblad over Maatschappelijke Ontwikkeling
Uitgave van MovisieMovisie

ISSN 1876-0422
Verschijnt 3× per jaar

Aanwezig: lopende jaargang (papier), volume 1, nummer 1, 2007 - heden (online)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Relatieblad van Movisie, het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein, dat werkt aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. De 150 experts ontwikkelen, verzamelen en verspreiden toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken. Alle nummers staan  online, een abonnement is  gratis, evenals één of meerdere nieuwsbrieven.

SoziO

SoziO: Vakblad voor Sociale en Pedagogische Beroepen
Uitgave van SWP

ISSN 1872-0072 (papier)
Verschijnt 6× per jaar
Voortzetting van SPH

Aanwezig vanaf: volume 11, nummer 1, 2006 – heden (papier - bewaartermijn 10 jaar)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Relevante en actuele vakinformatie voor de sociale professional (in opleiding). De artikelen leggen een duidelijke link tussen opleiding en werkvelden. De website biedt aanvullende informatie.

Bewonersberichten

Bewonersberichten
Uitgave van Landelijk Samenwerkingsverband Achterstandsgebieden

ISSN 1389-6008
Verschijnt 4× per jaar
Voortzetting van LSA-Berichten

Aanwezig: nummer 119, zomer 2015 - heden (online)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Vakblad voor bewoners met berichten over ontwikkelingen op het gebied van bewonersinitiatief, de vernieuwing van democratie en de ontwikkelingen binnen het LSA in de vorm van reportages, interviews, kort nieuws en achtergrondverhalen. Sinds herfst 2018 alleen  online.

Zorg+ Welzijn

Zorg+ Welzijn: Voor alle professionals met een hart
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 1381-4664 (papier), 2468-1369 (online)
Verschijnt 10× per jaar
Voortzetting van Welzijnsweekblad

Aanwezig vanaf: volume 1, 1994 – volume 23, 2017 (papier, bewaartermijn 10 jaar), volume 22, nummer 1, 2016 - heden (online)
Doorzoekbaar in HANQuest

Magazine met relevante achtergronden, interessante interviews, prikkelende columns en handige tips ter ondersteuning van het dagelijks werk in het sociaal domein. Maak kennis met het werk van collega’s in het dynamische werkveld en blijf op de hoogte van de veranderingen in de jeugdzorg, ggz, de gehandicaptenzorg, het jongerenwerk, het zorgen in de wijk, het welzijnswerk en de thuiszorg. De website biedt aanvullende informatie, onder meer met Onderzoek en Dossiers en een abonnement op een nieuwsbrief. Het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek: Tijdschrift voor werk, inkomen en zorg
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 0921-5344 (papier), 2468-1377 (online)
Verscheen 6× per jaar
Opgegaan in Zorg+ Welzijn

Aanwezig vanaf: volume 77, nummer 1, 2015 - volume 79, nummer 6, 2017 (papier), volume 78, nummer 2, 2016 - volume 82, nummer 2, 2020 (online)
Doorzoekbaar in HANQuest

Vakblad voor specialisten op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning met onafhankelijke en kritische beschouwingen, analyses, confrontatie tussen systeemwereld en leefwereld, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en jurisprudentie. Het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

Maatwerk

Maatwerk: Vakblad voor maatschappelijk werk
Uitgave van  Bohn Stafleu van Loghum in samenwerking met de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)

ISSN 1567-6587 (papier), 1567-6587 (online)
Verscheen 6× per jaar
Voortzetting van Maatschappelijk werk magazine en voortgezet als Vakblad Sociaal Werk

Aanwezig vanaf: volume 1, nummer 6, 1998 – volume 17, nummer 3, 2016 (papier), volume 5, nummer 1, 2004 – volume 17, nummer 3, 2016 (online)
Doorzoekbaar in HANQuest

Vakblad voor professionals en studenten dat alle facetten behandelt van het sociaal werk. Het signaleert, analyseert, rapporteert, informeert en presenteert leerzame ervaringen uit de diverse werkvelden waarin maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen zich bevinden. Het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.