Skip to Main Content

Werkatelier Informatievaardigheden: HBO Kennisbank

HBO Kennisbank

Binnen hogescholen worden veel publicaties zoals artikelen, onderzoeksrapporten en afstudeerwerken geproduceerd door lectoren, docenten en studenten. De HBO Kennisbank maakt dit materiaal van hogescholen zichtbaar en beschikbaar voor uitwisseling en hergebruik. De HBO Kennisbank is hierdoor een belangrijke toegangspoort tot de resultaten van onderzoek van hogescholen. Begin september werd de mijlpaal van 50.000 online publicaties en scripties behaald. 

De deelnemende hogescholen (waaronder HAN University of Applied Sciences), SURF en het Samenwerkingsverband Hogeschool Bibliotheken werken samen om de resultaten, van met publieke middelen gefinancierd onderzoek, vrij beschikbaar te stellen op de HBO Kennisbank.

Klik op de afbeelding om naar de gratis toegankelijke website te gaan.

Zelf publiceren in de HBO Kennisbank

Wil je jouw afstudeeropdracht in de HBO Kennisbank laten opnemen? Heel graag, lees hieronder aan welke voorwaarden het werkstuk moet voldoen.

Alleen bij eindcijfer 7 of hoger komt het afstudeerverslag in aanmerking voor plaatsing in de HBO Kennisbank.

 Lever het afstudeerverslag digitaal aan, bij voorkeur in pdf, via e-mail naar de informatiespecialist.

 Geeft toestemming voor opname in de HBO Kennisbank via onderstaand Toestemmingsformulier (pdf of Word), volledig ondertekend door de student(en) en, indien van toepassing, door de opdrachtgever of stagebiedende organisatie. Het Toestemmingsformulier wordt meegezonden met het digitale afstudeerverslag. Dit mag als scan en als foto.

Let op: zonder Toestemmingsformulier mag het studiecentrum het afstudeerverslag niet in de HBO Kennisbank plaatsen.

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik mijn afstudeerverslag in de HBO Kennisbank laten opnemen?
In de eerste plaats om jouw verslag te delen met andere studenten, docenten of belangstellenden, zoals je wellicht zelf gebruik hebt gemaakt van documenten uit de HBO Kennisbank. Daarnaast vormt het werkstuk een mooi visitekaartje, bijvoorbeeld bij een sollicitatie.

► Waarom moet ik een Toestemmingsformulier invullen?
Het auteursrecht van het afstudeerverslag ligt bij de student, niet bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Om deze reden is schriftelijke toestemming voor publicatie in de HBO Kennisbank een vereiste.
Het auteursrecht blijft ook na publicatie in de HBO Kennisbank bij de student liggen, zonder opgave van redenen kan de student ook de toestemming voor publicatie weer intrekken, waarna het document uit de HBO Kennisbank zal worden verwijderd.

► Moet mijn docent of organisatie waar ik stage heb gelopen ook het Toestemmingsformulier invullen?
Nee, alleen wanneer er hier vooraf afspraken over zijn gemaakt, bijvoorbeeld als er sprake is van privacygevoelige informatie.

► Moet ik mijn afstudeerverslag voor een bepaalde datum na mijn afstuderen inleveren?
Nee, er is geen einddatum waarop het werkstuk uiterlijk moet zijn ingeleverd.