Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Medische Hulpverlening - EBP: 2b. Zoektermen

Stappenplan

Wikipedia: vertalen van zoektermen (2:03 min)

Zoektermen vinden via Keysaurus

Zoektermen vinden via richtlijnen

In een richtlijn over een vergelijkbaar onderwerp is vaak veel jargon te vinden. Gebruik deze dan ook (incl. de bronnenlijst) om relevante zoektermen te vinden.

Via TRIPDatase: vinden van zoektermen via richtlijnen (3:26 min)

Zoektermen/vertalingen vinden via PubMed (1:38 min)

LET OP!

Omdat PICO maar uit vier onderdelen bestaat wordt vaak ten onrechte gedacht dat ieder onderdeel maar één zoekterm kan bevatten. Dit klopt niet! In geval van een oudere patient met een CVA vormen zowel de leeftijd als de aandoening twee losse onderdelen waarmee gezocht kan worden. De P bestaat in dit geval dus uit twee zoektermen.

 Patient

 I

 C

 O

 Beroerte

 Ouderen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoekschema

Selecteer de belangrijkste elementen uit je onderzoeksvraag en zet deze in een zoekschema.

Uitgaande van een eerste zoekterm kun je meer termen bedenken door het onderstaande schema zoveel mogelijk in te vullen. Met woordvarianten  wordt bedoeld: enkelvoud/meervoud, zelfstandig/bijvoeglijk gebruikt en werkwoordsvervoegingen, bijvoorbeeld: migration, migrations, migrate, migrating, migrated. En dan heb je ook nog afkortingen (ADL / activiteiten dagelijks leven). Er zijn geen zoekmachines die automatisch op al deze varianten zoeken. Veel literatuur is internationaal en dus Engelstalig. Vertaal je termen daarom ook naar het Engels (zie databanken Wikipedia en Thesaurus.com links op deze pagina).

 

 

 Doorligplek   

 Verleggen

 matras

 Synoniemen

+ woordvarianten en   spellingsvarianten daarvan

 

 -Decubitus                        

 -Pressure ulcer

 

- repositioning

- lifting

 

- matrasses

 

 Verwante termen

+ woordvarianten en spellingsvarianten

daarvan

 

 

 

mobiliseren

 

 

 Bredere termen

+ woordvarianten en spellingsvarianten

daarvan

 

 -Skin Ulcer

-skin diseases

 

 

- beds

 Nauwere termen

+ woordvarianten en spellingsvarianten daarvan

 

 

 

 

 

 

 

Los van al deze termen die samenhangen met je hoofdterm kun je ook nog termen bedenken die op een of andere manier je onderwerp verder inkaderen:

  • personen of organisaties die iets met je onderwerp te maken hebben
  • termen die een precisering in de tijd, ruimte (periodes, eeuwen, plaatsnamen, landen) aanduiden
  • termen die een bepaalde wetenschappelijke benadering, stroming of methode aanduiden

 Universiteit Utrecht