Skip to Main Content

Module Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn - Pedagogiek en Social Work: Praktijkgericht onderzoek algemeen

LibGuide behorende bij de gezamenlijke module praktijkverbetering van HAN Social Work en Pedagogiek

Welkom!

Welkom op deze LibGuide PZW. In het vierde jaar gaan jullie aan de slag met ontwerponderzoek en vormt het boek Ontwerpen voor zorg en welzijn hiervoor de theoretische basis.

Deze LibGuide is een aanvulling op alle stappen die je doorloopt om een goed praktijkonderzoek op te zetten. Deelonderwerpen uit de vier fasen - Discover, Define, Develop, Deliver - worden belicht in diverse tabbladen waaronder je vooral kennisclips vindt. Onder de tab Literatuuronderzoek vind je een stappenplan hoe je je bronnenonderzoek gestructureerd kunt opzetten volgens de methode informatievaardigheden.

Zoals gezegd is het boek Ontwerpen voor Zorg en Welzijn de theoretische basis voor deze module. Het studiecentrum biedt deze bron zowel fysiek als digitaal aan. En dat geldt voor veel meer titels over (praktijkgericht) onderzoek. Daarmee kun je op ieder moment de theorie zoals die wordt geboden in Ontwerpen voor Zorg en Welzijn nog verder uitdiepen en verhelderen met andere bronnen. Zoek je boeken en/of e-books op in de catalogus (zie voor een impressie in de bewegende banner) of in HANQuest

Tijdens je hele afstudeerproces kun je bovendien altijd een beroep doen op de informatiespecialist (zie verder bij contact) van jouw opleiding. Veel succes!

E-books over onderzoek

In HANQuest staan ruim 300 online boeken over onderzoek tot jouw beschikking! Klik op de link om dit overzicht te bekijken.

In de box hieronder vind je een relevante selectie uit dit grote aanbod.

Materiaal andere hogescholen

Docent Jeroen S. Rozendaal van de Hogeschool Rotterdam heeft 7 kennisclips gemaakt over ontwerpgericht actieonderzoek:

  1. wat is ontwerpgericht actieonderzoek?
  2. het verhelderen van praktijkvraagstukken
  3. het ontwerpen van prototypes
  4. het opzetten van een aanpak voor monitoring en evaluatie 1: design en dataverzameling
  5. het opzetten van een aanpak voor monitoring en evaluatie 2: analyse van kwalitatieve gegevens
  6. het opzetten van een aanpak voor monitoring en evaluatie 3: analyse van kwantitatieve gegevens
  7. uitvoeren en rapporteren van ontwerpgericht actieonderzoek.

Alle kennisclips zijn te bekijken op: https://www.jeroenrozendaal.nl/OAO.html


De Hogeschool van Amsterdam heeft (i.s.m. Script Factory) een groot aantal kennisclips ontwikkelt over praktijkonderzoek in de praktijk (PiP). Je vindt ze hier.

Gedragscode

Wetenschappelijke artikelen begrijpen

Hoe lees je een wetenschappelijk artikel