Skip to Main Content

Verpleegkunde - Praktijkgericht onderzoek (zidp): 2a. Onderzoeksvraag

Vraagstelling

 

 

 

 

 

Een goede zoekactie begint met het opstellen van een goede zoekvraag. Het is belangrijk om een zoekvraag zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, omdat dit de kans vergroot dat de gevonden informatie voldoende relevant is voor de beantwoording van de zoekvraag. 

Een onzorgvuldig geformuleerde zoekvraag zorgt voor onduidelijke zoekresulaten!

 

Het gaat bij het formuleren van een zoekvraag dus niet om dezelfde vraag als jouw onderzoeksvraag (immers, deze moet je met het praktijkgerichte onderzoek beantwoorden en het antwoord daarop zul je niet in de literatuur vinden), maar om het formuleren van een zoekvraag ter oriëntatie op jouw onderwerp. Zoekvraag en onderzoeksvraag zijn dus twee verschillende dingen.

Zoekvraag versus PICO

De zoekvraag voor het praktijkgerichte onderzoek hoeft niet per se een klinische vraag te zijn. Probeer daarom je praktijkgerichte onderzoeksvraag niet geforceerd in een PICO-format te stoppen.

De zoekvraag is dat wat je wilt weten over het onderwerp vanuit de literatuur. De onderzoeksvraag is de vraag die je wilt beantwoorden door middel van je praktijkgerichte onderzoek, dat wat je wilt weten vanuit de dataverzameling.

De onderzoeksvraag maak je specifiek aan het einde van jouw inleiding.

Bronnen

Om het opstellen van een goede onderzoeksvraag gemakkelijker te maken, kunnen onderstaande zoekmachines en richtlijnen oriënterend worden geraadpleegd. Noteer alvast eventuele bruikbare zoektermen of artikelen die je tegenkomt!

Zoekschema

Afbakenen

Na de oriëntatiefase kom je meestal tot de conclusie dat je het onderzoek moet afbakenen. Afbakenen houdt in dat je de verschillende elementen (deze kun je in deelvragen vertalenvan je hoofdvraag gaat definiëren. Hierdoor wordt duidelijker waar je naar op zoek bent en kun je je zoekactie gerichter uitvoeren. De focus van het praktijkgerichte onderzoek voor zorginnovatie kan zijn: het exploreren, innoveren, implementeren of evalueren van een specifieke situatie.

Een goed afgebakende vraag maakt het zoeken vele malen eenvoudiger!

Het formuleren van een zoekvraag

Na het afbakenen kom je tot een zoekvraag. Dit kan één zoekvraag zijn of een zoekvraag (hoofdvraag) die onderverdeeld is in deelvragen. Voortbordurend op ons eerdere voorbeeld kun je tot de volgende hoofdvraag komen:

“Wat zijn de effecten van het gebruik van sociale media in het hoger onderwijs op het leergedrag van studenten?”

En tot de volgende deelvragen:

  • Is dit effect hetzelfde bij jongens en meisjes?
  • Is dit effect internationaal vergelijkbaar?
  • Zijn er verschillende effecten waarneembaar per sociaal medium?
  • Welke effecten zijn er gerapporteerd in de literatuur?

Het is belangrijk dat je jouw zoekvraag zo zorgvuldig mogelijk formuleert, omdat dit de kans vergroot dat je informatie vindt die voldoende relevant is voor de beantwoording van je zoekvraag.