Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

K&I2 BMH: Case Study: 2b. Zoektermen

Zoektermen vinden via Thesaurus.com

Zoektermen vinden via UpToDate

Zoektermen vinden via richtlijnen

In een richtlijn over een vergelijkbaar onderwerp is vaak veel jargon te vinden. Gebruik deze dan ook (incl. de bronnenlijst) om relevante zoektermen mee te vinden.

Zoekschema

Selecteer de belangrijkste elementen uit je onderzoeksvraag en zet deze in een zoekschema.

Uitgaande van een eerste zoekterm kun je meer termen bedenken door het onderstaande schema zoveel mogelijk in te vullen. Met woordvarianten  wordt bedoeld: enkelvoud/meervoud, zelfstandig/bijvoeglijk gebruikt en werkwoordsvervoegingen, bijvoorbeeld: migration, migrations, migrate, migrating, migrated. En dan heb je ook nog afkortingen (ADL / activiteiten dagelijks leven). Er zijn geen zoekmachines die automatisch op al deze varianten zoeken. Veel literatuur is internationaal en dus Engelstalig. Vertaal je termen daarom ook naar het Engels (zie databanken Wikipedia en Thesaurus.com links op deze pagina).

 

 

 Ambulancedienst

 SEH

 Anesthesie    

 Synoniemen

+ woordvarianten en   spellingsvarianten daarvan

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verwante termen

+ woordvarianten en spellingsvarianten

daarvan

 

 

 

 

 

 Bredere termen

+ woordvarianten en spellingsvarianten

daarvan

 

 

 

 

 

 Nauwere termen

+ woordvarianten en spellingsvarianten daarvan

 

 

 

 

 

 

 

Los van al deze termen die samenhangen met je hoofdterm kun je ook nog termen bedenken die op een of andere manier je onderwerp verder inkaderen:

  • personen of organisaties die iets met je onderwerp te maken hebben
  • termen die een precisering in de tijd, ruimte (periodes, eeuwen, plaatsnamen, landen) aanduiden
  • termen die een bepaalde wetenschappelijke benadering, stroming of methode aanduiden

 Universiteit Utrecht

LET OP!

Omdat PICO maar uit vier onderdelen bestaat wordt vaak ten onrechte gedacht dat ieder onderdeel maar één zoekterm kan bevatten. Dit klopt niet! In geval van een oudere patient met een CVA vormen zowel de leeftijd als de aandoening twee losse onderdelen waarmee gezocht kan worden. De P bestaat in dit geval dus uit twee zoektermen.

 Patient

 Intervention

 Comparison

 Outcome

 Beroerte

 Ouderen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht

1. Selecteer de belangrijkste elementen uit je zoekvraag en zet ze in een zoekschema

2. Ga op zoek naar relevante synoniemen, bredere termen etc. en zet deze ook in het zoekschema