Skip to Main Content

Zotero: Koppeling met Word

Opslaan, beheren en gebruiken van bronvermeldingen

Word plugin

Indien de Word plugin niet automatisch geïnstalleerd is, ga naar Zotero. Klik op bewerken -> voorkeuren

Kies vervolgens voor citeren en tekstverwerkers. Klik op de Microsoft Word Add-on installeren.

Word plugin geïnstalleerd

In Word ziet dit er als volgt uit: rechtsboven in de balk verschijnt de button Zotero. Door hier op te klikken, verschijnen er vervolgens links buttons voor het invoegen van citaten en referenties.

 

Door op Add/Edit Citation te klikken, verschijnt er een balk. In deze balk kun je zoeken naar bronnen die je hebt opgeslagen in Zotero.

365 Word

Zotero werkt in 365 Word, mits de Zotero Word plugin geïnstalleerd is op je desktop. Klik in 365 Word op Openen in desktop-app.

Werk vanuit Word desktop. 

Plugin Word problemen oplossen (3:47 Engels)