Skip to Main Content

Introductie deeltijd: Bronnen vermelden

Bron vermelden en plagiaat.

Teksten en ideeën van anderen mogen niet zonder bronvermelding in een eigen document gepresenteerd worden, dat is plagiaat. Wanneer voor een werkstuk (of publicatie) literatuur en andere bronnen zijn gebruikt moet daar op een correcte manier naar worden verwezen, zodat de docent (of een andere lezer) kan nagaan welke bronnen gebruikt zijn en of de bronnen goed gebruikt zijn.
Het doel van een literatuurvermelding is:

  • de vindbaarheid: je geeft aan waar de informatie kan worden teruggevonden
  • de controleerbaarheid: je geeft de mogelijkheid tot verificatie
  • de bescheidenheid: je geeft de ander de eer die hem of haar toekomt

 

Zie ook: https://specials.han.nl/sites/studiecentra/auteursrechten/bronnen-vermelden

 

 

Studiecentra - Van APA naar Beter totaal