Skip to Main Content

Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn - Van APA naar Beter: Hulpmiddelen

Gids bij de les over de APA-richtlijnen.

Hulpmiddelen

Er zijn verschillende hulpmiddelen om bronvermeldingen volgens APA toe te passen. Er is echter geen enkel hulpmiddel perfect, de maker van de tekst blijft ook altijd verantwoordelijk voor het eindresultaat. Zie ook het blogbericht The APA-Team: Hulpmiddelen over Scribbr, Google Scholar, PubMed en Word.

Scribbr APA generator

 

 

Maak eenvoudig bronvermeldingen in APA-stijl - maar vergeet niet deze te controleren! Zie ook The APA-Team: Hulpmiddelen.

APA: Figuren

 

 

Hoe verwijs je in de tekst en in de bronnenlijst naar een figuur? Onder figuren vallen alle afbeeldingen (grafiek, diagram, tekening, foto, etc.) behalve tabellen.

HANQuest

 

 

In zoekmachine HANQuest wordt in de rechterkolom de optie Citeren (inclusief APA) gegeven.

APA: Tabellen

 

 

Hoe verwijs je in de tekst en in de bronnenlijst naar een tabel? Een tabel bestaat uit rijen en kolommen met gegevens die horizontaal en verticaal gelezen kunnen worden.

Opmaak bronnenlijst in Word

Hoe laat je in Word de tweede regel van een bronvermelding inspringen? Hoe pas je de regelafstand aan? Bekijk het blogbericht of de korte animatie Opmaak bronnenlijst in Word.