Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Mondzorgkunde - EBP: 2a. PICO-vraag

Stappenvraag voor een PICO-vraag

2a. Vraagstelling

 

 

 

Een goede zoekactie begint met het opstellen van een goede zoekvraag. Het is belangrijk om een zoekvraag zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, omdat dit de kans vergroot dat de gevonden informatie voldoende relevant is voor de beantwoording van de zoekvraag. 

Een onzorgvuldig geformuleerde zoekvraag zorgt voor onduidelijke zoekresulaten!

Bron voor uitleg over PICO-vraag

Wil je weten of jouw PICO-vraag goed is opgesteld? Bekijk dan de informatie in deze link.

Kuiper, C., & Borghouts, J. A. J. (2012). Evidence-based practice voor paramedici: Methodiek en toepassing. Den Haag: Boom Lemma (oude druk).

 

PICO-vraag

Om een klinische vraag te kunnen beantwoorden, kan het beste het PICO-systeem gebruikt worden.

PICO staat voor:

  • Patient/problem
  • Intervention
  • Comparison
  • Outcome

De C is overigens met name bij diagnostische vragen niet altijd nodig.

Vaststellen domein

Naast de verschillende elementen van de PICO is voor het zoeken ook nog van belang om de M (methode) aan deze vraag toe te voegen. Dit doe je door jezelf de vraag te stellen tot welk domein (therapie, preventie, diagnose, bijwerkingen, etiologie/risico of prognose) je vraag behoort. Noteer vervolgens welke studietypes of kenmerken tot dit domein behoren. Deze kunnen later meegenomen worden in de zoekactie.

(Heimans, Dusseldorp & Ket, 2014)