Skip to Main Content

Social Work Deeltijd jaar 4 - Praktijkverbetering: Boekenlijst

Gids voor het zoeken, beoordelen en verwerken naar betrouwbare informatie voor de afstudeeropdracht.

Boekenlijst Social Work Deeltijd

Van iedere verplichte of aanbevolen titel staat de link naar de catalogus om te zien hoeveel papieren exemplaren zich in de collectie bevinden en indien van toepassing een link naar het e-book. Alle vermeldingen zijn volgens de APA-richtlijnen.

Boekenlijst 2023-2024

Jaar 1 Basis van Sociaal Werk

Deuss, K., Vosselman, M., & Van Geel, V. (2023). Praktische psychologie voor sociaal werk (2e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Feldman, R. S. (2020). Ontwikkelingspsychologie (D. van der Loon, L. Voets, & G. van der Wielen, Nederlandstalige bew.; V. Walsmit, G. Bouman, T. Zuiderbaan, & M. Kerkhof, Vert.; 8e editie). Pearson Benelux.
Bekijk in de catalogus

Sepmeijer-Schmal, D., & Sepmeijer, M. (2023). Recht voor de sociaal professional (3e druk). Boom.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Spierts, M., Sprinkhuizen, A., Hoijtink, M., De Jonge, E., & Van Doorn, L. (Reds.). (2023). De brede basis van het sociaal werk: Grondslagen, methoden en praktijken (2e druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Weerman, A. (2013). Zes psychologische stromingen en één cliënt: Theorie en toepassing voor de praktijk (5e herziene druk). Boom.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


​Jaar 1 Werken in het Sociaal Domein

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2020). Gedrag in organisaties (D. Hulsteijn, G. J. Kerkdijk, & R. Nunez Mahdi, Nederlandstalige bew.; I. Smeets, Vert.; 14e editie). Pearson.
Bekijk in de catalogus

Spierts, M., Sprinkhuizen, A., Hoijtink, M., De Jonge, E., & Van Doorn, L. (Reds.). (2023). De brede basis van het sociaal werk: Grondslagen, methoden en praktijken (2e druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Jaar 2 Verdieping van Sociaal Werk

Beurskens, E., Van der Linde, M., & Baart, A. (2019). Praktijkboek presentie. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Hordijk, A., & Van Genugten, A. (2021). Psychische aandoeningen: Psychopathologie vanuit herstelperspectief. Boom.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Langedijk, J. (2018). Praktijkboek herstelondersteunende zorg. Uitgeverij SWP.
Bekijk in de catalogus

Remmerswaal, J. (2013). Handboek groepsdynamica: Een inleiding op theorie en praktijk (11e herziene druk). Boom.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


​Jaar 2 Keuzemodule: Creatief begeleiden

Beekers, P., Kroes, R., & Van Rosmalen, J. (2017). Creativiteit als uitdaging in sociaal werk: De waarde van anders. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Crasborn, J., & Buis, E. (2008). HOE-boek voor de coach: Tips, modellen en vragen voor werkgerelateerde, individuele coaching (2e druk). Thema.
Bekijk in de catalogus


​Jaar 2 Keuzemodule: Pedagogiek

Bolt, A. (2017). Het gezin centraal: Handboek voor ambulante hulpverleners (9e compleet herziene druk). Uitgeverij SWP.
Bekijk in de catalogus


​Jaar 2 Keuzemodule: Regisseren en motiveren

Bruijn, J., & Van Riet, N. (2022). Casemanagement: De methodiek van interdisciplinair samenwerken (10e herziene druk). Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Jungmann, N., & Madern, T. (2021). Basisboek aanpak schulden (2e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Sepmeijer-Schmal, D., & Sepmeijer, M. (2023). Recht voor de sociaal professional (3e druk). Boom.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Van der Veen, M., & Goijarts, F. (2021). Praktijkgids motiverende gespreksvoering social work: Coachen bij veranderen. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


​Jaar 2 Keuzemodule: Smart health

De Vries, E., & Gielen, M. (2014). E-skills voor zorgprofessionals. Kenniscentrum Publieke Zaak, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Bekijk online

Wicherink, B. (2018). Tussen kwetsbaarheid en kracht: Technologie in het hart van zorg en welzijn. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Jaar 3 Sociaal professional 3.0

Beekers, P., Kroes, R., & Van Rosmalen, J. (2017). Creativiteit als uitdaging in sociaal werk: De waarde van anders. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Jaar 3 Visie op sociale kwaliteit

Beekers, P., Kroes, R., & Van Rosmalen, J. (2017). Creativiteit als uitdaging in sociaal werk: De waarde van anders. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Van der Corput, S., Jaspar, W., & Gruyters, S. (2021). Toegepaste ethiek in sociaal werk. Uitgeverij Noordhoff.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Jaar 4 Praktijkverbetering

Van 't Veer, J., Wouters, E., Veeger, M., & Van der Lugt, R. (2020). Ontwerpen voor zorg en welzijn. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Aanbevolen

Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Laatste aanvulling: 28 november 2023