Skip to Main Content

Van APA naar Beter: Beoordelen

Gids bij de gelijknamige cursus van de HAN Academy.

Hoe weet je of je de APA richtlijnen juist hebt toegepast?

Er bestaat geen officiële controlelijst. Als hulpmiddel is in samenspraak met enkele docenten een checklist opgesteld die iedereen kan hanteren bij het controleren op het juist toepassen van de APA-richtlijnen. De checklist is een pdf-bestand van twee pagina’s en bestaat uit 30 punten, verdeeld in vier onderdelen: Algemeen, Bronvermelding in de tekst, Bronvermelding in de bronnenlijst en Juiste vermelding.

De checklist is omgezet naar een Excelbestand waarbij de beoordelaar kan aangeven of aan de richtlijnen is voldaan. Op verzoek is van de checklist met 30 punten een verkorte versie gemaakt met de 10 belangrijkste punten.

Feedback

Het geven van feedback op het juist toepassen van de APA-richtlijnen kan tijdrovend zijn. Omdat vaak dezelfde fouten gemaakt worden zijn in onderstaand document (pdf, 1 pagina) enkele standaardzinnen geformuleerd die gebruikt kunnen worden als feedback.

Afbeeldingen

Steeds vaker is een verslag niet alleen een tekst maar zijn er opdrachten waarbij afbeeldingen als illustratie wordt gebruikt, bijvoorbeeld een infographic, een PowerPoint of een video. Onderstaand document (pdf, 4 pagina's) geeft een uitleg hoe te verwijzen naar afbeeldingen die alleen ter illustratie dienen.