Skip to main content

CTO - Tijdschriften Vaktherapie: Psychomotorische therapie

Een overzicht van alle tijdschriften beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie aanwezig in Studiecentrum Kapittelweg, zowel op papier als digitaal.

Tijdschriften Psychomotorische Therapie

Een overzicht van tijdschriften psychomotorische therapie en/of danstherapie en/of vaktherapie aanwezig in de collectie van het studicentrum. Klik op een titel voor aanvullende informatie:

Tijdschrift voor Vaktherapie

Tijdschrift voor Vaktherapie: Praktijk, theorie, onderzoek en beroep
Uitgave van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

ISSN 1871-5052
Verschijnt 4× per jaar
Samensmelting van Tijdschrift voor Creatieve Therapie en Tijdschrift voor Psychomotorische Therapie

Aanwezig vanaf: jaargang 1, nummer 1, 2005 - heden (papier)
Niet doorzoekbaar in HANQuest 

Het Nederlandstalige tijdschrift over vaktherapie is alleen op papier verkrijgbaar. De Hogeschool Utrecht heeft een handige portal gemaakt waar de inhoudsopgaven doorzocht kunnen worden, inclusief voorloper Tijdschrift voor Creatieve Therapie vanaf 1995 en eventueel geselecteerd op medium: CT Portal: Inhoudsopgaven Tijdschrift voor Vaktherapie

Op de website van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen kan een Excelbestand worden gedownload met inhoudsopgaven vanaf 1971, inclusief voorlopers Tijdschrift voor Creatieve Therapie en Dokumentatiebladen van de Nederlandse Vereniging voor Kreatieve Therapie: Artikelen vanaf 1971

Artikelen geschreven door docenten psychomotorische therapie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen:

  • Faassen, L. (2011). Psychomotorische therapie en cognitieve gedragstherapie: Een behandelmodule voor ouderen met onverklaarde lichamelijke klachten. Tijdschrift voor Vaktherapie, 7(2), 19-25.

The Arts in Psychotherapy

The Arts in Psychotherapy: An international journal: art / dance / music / poetry / creativity in therapy
Uitgave van Elsevier

ISSN 1871-5052 (papier), 1873-5878 (online)
Verschijnt 5× per jaar
Voortzetting van Art Psychotherapy

Aanwezig vanaf: volume 7, nummer 1, 1980 – heden (papier), volume 22, nummer 1, 1995 – heden (online)
Doorzoekbaar in HANQuest

Internationaal wetenschappelijk tijdschrift over vaktherapie in de meest brede zin van het woord ("a dynamic, contemporary journal publishing evidence-based research, expert opinion, theoretical positions, and case material on a wide range of topics intersecting the fields of mental health and creative arts therapies") kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank ScienceDirect van Elsevier: The Arts in Psychotherapy

Tijdschrift voor Psychomotorische Kindertherapie

Tijdschrift voor Psychomotorische Kindertherapie
Uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie

ISSN 1389-0948
Verscheen 3× per jaar
Voortzetting van Tijdschrift voor Psychomotorische Kindertherapie en Educatie

Aanwezig vanaf: volume 12, nummer 1, 2008 – volume 17, nummer 3, 2013 (papier), volume 15, nummer 3, 2011 - volume 18, nummer 2, 2014 (online) 
Niet doorzoekbaar in HANQuest

De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie is een beroepsvereniging die zorg draagt voor de professionalisering van het vak, de belangenbehartiging van haar leden en de kwaliteitsbewaking. Het tijdschrift wordt sinds 2014 alleen nog online uitgegeven en kan gratis worden gedownload: Tijdschrift voor Psychomotorische Kindertherapie

Themata uit de Psychomotorische Therapie

Themata uit de Psychomotorische Therapie
Uitgave van Garant

ISBN 978-90-441-3173-4 (2014), 978-90-441-3295-3 (2015)
Verschijnt 1× per jaar
Voortzetting van Actuele Themata uit de Psychomotorische Therapie

Aanwezig vanaf: boek 22, 2014 - heden (papier)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Vlaams jaarboek met wetenschappelijke artikelen over actuele onderwerpen uit de psychomotorische therapie in het Nederlands, Engels en Duits ("Dit boek bevat bijdragen waarin theorieën, onderzoek en praktische toepassingen worden voorgesteld en dit zowel bij kinderen en adolescenten als bij volwassenen"), zie de catalogus voor beschikbaarheid. De artikelen staan niet online, wel beschikbaar zijn de inhoudsopgaven:

Actuele Themata uit de Psychomotorische Therapie

Actuele Themata uit de Psychomotorische Therapie
Uitgave van Acco

ISSN 1386-8977
Verscheen tussen 1994 en 2013 1× per jaar (niet in 2012, twee maal in 2013)
Voortgezet als Themata uit de Psychomotorische Therapie

Aanwezig: 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 en 2010 (papier)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Vlaams jaarboek met wetenschappelijke artikelen over actuele onderwerpen uit de psychomotorische therapie in het Nederlands ("Dit boek bevat bijdragen waarin theorieën, onderzoek en praktische toepassingen worden voorgesteld en dit zowel bij kinderen en adolescenten als bij volwassenen"), zie de catalogus voor beschikbaarheid. De artikelen staan niet online, wel beschikbaar zijn de inhoudsopgaven:

't Web

't Web: Tijdschrift van de Werkgroep Bewegingsonderwijs
Uitgave van 't Web: Netwerk rondom Bewegen

Verscheen onregelmatig
Voortzetting van Tijdschrift van de Werkgroep Bewegingsonderwijs

Aanwezig: nummer 3, 1981 - nummer 2, 2012 (online) 
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Uitgever ’t Web: Netwerk rondom Bewegen wil een spin zijn in het web van het netwerk van de beweeg- en sportwereld, specifiek de werkvelden bewegingsonderwijs, sportmanagement & beleid en psychomotorische therapie. Het tijdschrift wordt niet meer uitgegeven maar alle nummers kunnen gratis worden gedownload via de website 't Web

Journal of Bodywork and Movement Therapies

Journal of Bodywork and Movement Therapies
Uitgave van Elsevier

ISSN 1360-8592 (papier), 1532-9283 (online)
Verschijnt 4× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 1, nummer 1, 1996 - heden (online)
Doorzoekbaar in HANQuest

Internationaal wetenschappelijk tijdschrift over lichaamsgerichte therapieën ("latest therapeutic techniques and current professional debate; essential reading for all those involved in the assessment, diagnosis, treatment and rehabilitation of musculoskeletal dysfunction") kan online geraadpleegd en doorzocht worden na inlog met het HAN-account via de website van uitgever Elsevier: Journal of Bodywork and Movement Therapies

Musik-, Tanz- und Kunsttherapie

Musik-, Tanz und Kunsttherapie: Zeitschrift für künstlerische Therapien im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen
Uitgave van Hogrefe

ISSN 0933-6885 (papier), 2190-6254 (online)
Verschijnt 4× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 1, nummer 1, 1990– heden (papier), volume 10, nummer 1, 1999 – heden (online)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Duits wetenschappelijk tijdschrift over muziek-, dans/bewegings- en beeldende therapie ("vereint Beiträge zur Theorie und Anwendung der verschiedenen künstlerischen Therapieformen; Beiträge zu methodischen Entwicklungen und empirischen Ergebnissen wie auch Berichte aus der Praxis werden durch Falldarstellungen und kritische Literaturanalysen ergänzt") kan online geraadpleegd en doorzocht worden na inlog met het HAN-account via de website van uitgever Hogrefe:  Musik-, Tanz und Kunsttherapie

American Journal of Dance Therapy

American Journal of Dance Therapy
Uitgave van The American Dance Therapy Association en Springer

ISSN 0146-3721 (papier), 1573-3262 (online)
Verschijnt 2× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 19, nummer 1, 1997 - heden (online)
Doorzoekbaar in HANQuest

Internationaal wetenschappelijk tijdschrift over danstherapie ("reports the latest findings in dance/movement therapy theory, research, and clinical practice; presents original contributions, case material, reviews, and studies by leading educators and practitioners in the field.") kan online geraadpleegd en doorzocht worden na inlog met het HAN-account via de website van uitgever Springer: American Journal of Dance Therapy