Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Vaktherapie - Tijdschriften: Muziektherapie

Een overzicht van alle tijdschriften beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie aanwezig in Studiecentrum Kapittelweg, zowel op papier als digitaal.

Tijdschrift voor Vaktherapie

Tijdschrift voor Vaktherapie: Praktijk, theorie, onderzoek en beroep
Uitgave van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

ISSN 1871-5052
Verschijnt 4× per jaar
Samensmelting van Tijdschrift voor Creatieve Therapie en Tijdschrift voor Psychomotorische Therapie

Aanwezig vanaf: jaargang 1, nummer 1, 2005 - heden (papier), jaargang 5, nummer 1, 2009 - heden (online)
Niet doorzoekbaar in HANQuest 

Het Nederlandstalige tijdschrift over vaktherapie is op papier verkrijgbaar, de hoofdartikelen vanaf 2009 kunnen gratis worden geraadpleegd in de Databank Vaktherapie.

Op de website van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen kan een Excelbestand worden gedownload met inhoudsopgaven vanaf 1971, inclusief voorlopers Tijdschrift voor Creatieve Therapie en Dokumentatiebladen van de Nederlandse Vereniging voor Kreatieve Therapie: Artikelen vanaf 1971

Artikelen (mede) geschreven door docenten muziektherapie van de HAN University of Applied Sciences:

 • Akse, M. (2015). 'Toekomstmuziek': Over deskundigheidsbevordering voor muziektherapeuten in de ouderenzorg. Tijdschrift voor Vaktherapie, 11(2), 11-18. Bekijk online
 • Akse, M., Verkerk, M. [Marianne], Zantopp, J., & Verkerk, M. [Maarten]. (2017). Project 'Dementie en muziektherapie': Professionalisering en kennisdeling. Tijdschrift voor Vaktherapie, 13(1), 14-21. Bekijk online
 • De Witte, M. (2014). Muziektherapie en emotieregulatie: Een pilotstudie bij forensische patienten met een licht verstandelijke beperking. Tijdschrift voor Vaktherapie, 10(3), 13-21. Bekijk online
 • Janssen-Bouwmeester, K., Akse, M., & Prick, A.-E. (2020). De CRDL als muziektherapeutische interventie in het stimuleren van contact bij ouderen met gevorderde dementie en apathie: Een pilot-onderzoek. Tijdschrift voor Vaktherapie, 16(4), 48-56. Bekijk online
 • Krantz, B. (2006). Contact met jezelf en de ander: Muziektherapie bij eetstoornissen (2). Tijdschrift voor Vaktherapie, 2(2), 21-27.
 • Krantz, B. (2006). Luisteren naar je lijf: Muziektherapie bij eetstoornissen. Tijdschrift voor Vaktherapie, 2(1), 18-24.
 • Krantz, B. (2007). Interventies van vaktherapeuten: Onderzoek naar de uitvoering van pragmatisch-structurerende werkvormen in de GGZ. Tijdschrift voor Vaktherapie, 3(2), 3-10.
 • Krantz, B., Wiersma, I., & Van den Elshout, E. (2019). Zing en Groei: Muziektherapie voor ouders met jonge kinderen: De ontwikkeling van een interventie en een innovatief project. Tijdschrift voor Vaktherapie, 15(1), 2-10. Bekijk online
 • Prick, A.-E., Van Domburg, P., Vink, A., Lumeij, L., Alofs, & Van Hooren, S. (2021). De juiste snaar: Muziektherapie bij personen met dementie in het verpleeghuis. Tijdschrift voor Vaktherapie, 17(1), 8-18.
 • Raven-de Vries, A., Verkerk, M. [Marianne], Vink, A., Baan, G. J., Akse, M., & Verkerk, M. [Maarten]. (2019). De muziekkusseninterventie bij ouderen met dementie: Van praktijkkennis naar een 'erkende interventie' in de langdurige zorg. Tijdschrift voor Vaktherapie, 15(1), 26-34. Bekijk online
 • Verdonschot, M., Berghs, M., Krantz, B., Bootsma, M., Moonen, X., & Van Hooren, S. (2018). De rol van de vaktherapeut in ambulante ggz-behandelteams: Resultaten van het project '(Be)Leef in de wijk'. Tijdschrift voor Vaktherapie, 14(4), 6-13. Bekijk online
 • Verdonschot, M., De Witte, M., Berghs, M., Bootsma, M., Moonen, X., & Van Hooren, S. (2016). (Be)Leef in de wijk: Ontwikkeling van een vaktherapeutische wijkgerichte verwijs- en behandelroute voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Tijdschrift voor Vaktherapie, 12(4), 15-20. Bekijk online
 • Waterink, W., De Witte, M., & Van Hooren, S. A. H. (2021). Introductie van Bayesiaanse analyses binnen de vaktherapie: Een eerste verkenning. Tijdschrift voor Vaktherapie, 17(1), 32-39. Bekijk online

The Arts in Psychotherapy

The Arts in Psychotherapy: An international journal: art / dance / music / poetry / creativity in therapy
Uitgave van Elsevier

ISSN 1871-5052 (papier), 1873-5878 (online)
Verschijnt 5× per jaar
Voortzetting van Art Psychotherapy

Aanwezig vanaf: volume 7, 1980 – volume 56, 2017 (papier), volume 22, nummer 1, 1995 – heden (online)
Doorzoekbaar in HANQuest

Dit internationale wetenschappelijke tijdschrift over vaktherapie in de meest ("a dynamic, contemporary journal publishing evidence-based research, expert opinion, theoretical positions, and case material on a wide range of topics intersecting the fields of mental health and creative arts therapies") brede zin van het woord kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank ScienceDirect van Elsevier:
The Arts in Psychotherapy

Artikelen geschreven door docenten muziektherapie van de HAN University of Applied Sciences:

 • Smeijsters, H., & Van den Berk, P. (1995). Music therapy with a client suffering from musicogenic epilepsy: A naturalistic qualitative single-case research. The Arts in Psychotherapy, 22, 249-263. https://doi.org/10.1016/0197-4556(95)00026-2
 • Uhlig, S., Dimitriadis, T., Hakvoort, L., & Scherder, E. (2017). Rap and singing are used by music therapists to enhance emotional self-regulation of youth: Results of a survey of music therapists in the Netherlands. The Arts in Psychotherapy, 53, 44–54. https://doi.org/10.1016/j.aip.2016.12.001

Journal of Music Therapy

Journal of Music Therapy
Uitgave van de American Music Therapy Association (AMTA)

ISSN 0022-2917 (papier), 2053-7395 (online)
Verschijnt 4× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 30, 1993 – volume 54, 2017  (papier), volume 33, nummer 1, 1996 - heden (online),  volume 1, nummer 1, 1964 - volume 45, nummer 4, 2008 (USB)
Doorzoekbaar in HANQuest

Internationaal wetenschappelijk tijdschrift over muziektherapie ("advance research, theory, and practice in music therapy through the dissemination of scholarly work including quantitative, qualitative, historical, philosophical, theoretical, and musical concerning the psychology of music, applied music therapy techniques, perception of music, and effects of music on human behavior") kan online geraadpleegd en doorzocht worden na inlog met het HAN-account via de website van uitgever Oxford University Press: Journal of Music Therapy

Alle artikelen uit de periode 1964-2008 zijn ook op de USB-stick 'Music Therapy Research: 1964-2008' beschikbaar en te leen in Studiecentrum Kapittelweg, zie de catalogus.

Nordic Journal of Music Therapy

Nordic Journal of Music Therapy (NJMT)
Uitgave van The Grieg Academy Music Therapy Research Centre

ISSN 0809-8131 (papier), 1944-8260 (online)
Verschijnt 5× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 16, nummer 1, 2007 – volume 31, nummer 5, 2022 (papier), volume 6, nummer 1, 1997 - heden (online)
Doorzoekbaar in HANQuest

Scandinavisch wetenschappelijk tijdschrift over muziektherapie ("serves the international community of music therapy by being an avenue for publication of scholarly articles, texts on practice, theory and research, dialogues and discussions, reviews and critique") kan online geraadpleegd en doorzocht worden na inlog met het HAN-account via de website van uitgever Taylor & Francis: Nordic Journal of Music Therapy.

Artikelen geschreven door docenten muziektherapie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen:

 • Uhlig, S., Groot, J., Jansen, E., & Scherder, E. (2019). Rap & sing music therapy and sleep in adolescents: A single-blind cluster randomized controlled trial. Nordic Journal of Music Therapy, 28(1), 60-70. https://doi.org/10.1080/08098131.2018.1542613

Music Therapy Perspectives

Music Therapy Perspectives
Uitgave van de American Music Therapy Association (AMTA)

ISSN 0734-6875 (papier), 2053-7387 (online)
Verschijnt 2× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 32, nummer 1, 2014 – volume 33, nummer 2, 2015 (papier), volume 14, nummer 1, 1996 - heden (online), volume 1, nummer 1, 1982 - volume 26, nummer 2, 2008 (USB)
Doorzoekbaar in HANQuest

Internationaal wetenschappelijk tijdschrift over muziektherapie ("to promote the development of music therapy clinical practice through the dissemination of scholarly work; the journal strives to serve as a resource and forum for music therapists, music therapy students and educators, and those in related professions") kan online geraadpleegd en doorzocht worden na inlog met het HAN-account via de website van uitgever Oxford University Press: Music Therapy Perspectives

Alle artikelen uit de periode 1982-2008 zijn ook op de USB-stick 'Music Therapy Research: 1964-2008' beschikbaar en te leen in Studiecentrum Kapittelweg, zie de catalogus.

British Journal of Music Therapy

British Journal of Music Therapy
Uitgave van de British Association for Music Therapy (BAMT)

ISSN 1359-4575 (papier)
Verschijnt 2× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 9, nummer 1, 1995 - heden (papier)
Doorzoekbaar in HANQuest

Brits wetenschappelijk tijdschrift over muziektherapie ("for music therapists and other professionals interested in all aspects of music therapy ... original articles or essays that have direct relevance to the field of music therapy") is alleen op papier beschikbaar. De BAMT heeft aangekondigd in de loop van 2016 het tijdschrift ook online te zullen aanbieden. Inhoudsopgaven en samenvattingen staan op de website van de British Association for Music Therapy: British Journal of Music Therapy

Musiktherapeutische Umschau

Musiktherapeutische Umschau: Forschung und Praxis der Musiktherapie
Uitgave van Deutsche Gesellschaft für Musiktherapie (DMtG)

ISSN 0172-5505 (papier)
Verschijnt 4× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 6, nummer 1, 1985 – heden (papier, bewaartermijn 20 jaar)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Duits wetenschappelijk tijdschrift over muziektherapie ("Forschung und Praxis der Musiktherapie; Forum für Forschung und Praxis der Musiktherapie und ihrer Wechselbeziehungen zur Musikwissenschaft, Musikpädagogik, Medizin, Psychotherapie und Psychologie"). Via de website van de Deutsche Gesellschaft für Musiktherapie kunnen de inhoudsopgaven van alle jaargangen doorzocht worden: Musiktherapeutische Umschau

Artikelen geschreven door docenten muziektherapie van de HAN University of Applied Sciences:

 • Krantz, B. (2009). Lehre und Forschung in musiktherapeutischen Studiengängen: Flüchtige Begegnung oder Partnerschaft fürs Leben? 21. Werkstatt für musiktherapeutische Forschung – erstmalig in Augsburg. Musiktherapeutische Umschau, 30(2), 162-164.
 • Uhlig, S. (2008). Die Stimme als primäres Instrument: Voice Forum beim Weltkongress in Argentinien 2008. Musiktherapeutische Umschau, 29(4), 246–250.

Journal of Applied Arts & Health

Journal of Applied Arts & Health
Uitgave van Intellect Journals

ISSN 2040-2457 (papier), 2040-2465 (online)
Verschijnt 3× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 1, nummer 1, 2010 – heden (papier), volume 1, nummer 1, 2010 – heden (online)
Doorzoekbaar in HANQuest

Internationaal wetenschappelijk tijdschrift over beeldende, drama- en muziektherapie ("serves a wide community of artists, researchers, practitioners and policy-makers evidencing the effectiveness of the interdisciplinary use of arts in health and arts for health") kan online geraadpleegd en doorzocht worden na inlog met het HAN-account via de website van uitgever Intellect: Journal of Applied Arts & Health

Arts & Health

Arts & Health: An international journal for research, policy and practice
Uitgave van Taylor & Francis

ISSN 1753-3015 (papier), 1753-3023 (online)
Verschijnt 3× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 2, nummer 1, 2010 – heden (papier), volume 1, nummer 1, 2009 – heden (online)
Doorzoekbaar in HANQuest

Internationaal wetenschappelijk tijdschrift over beeldende, drama- en muziektherapie ("a pioneering international forum for the publication of research, policy and best practice within the interdisciplinary field of arts and health") kan online geraadpleegd en doorzocht worden na inlog met het HAN-account via de website van uitgever Taylor & Francis: Arts & Health

GMS Journal of Arts Therapies

GMS Journal of Arts Therapies: Journal of Art-, Music-, Dance-, Drama- and Poetry-Therapy
Uitgave van Wissenschaftliche Fachgesellschaft für Künstlerische Therapien

ISSN 2629-3366 (online)
Verschijnt 1× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 1, nummer 1, 2019 – heden (online)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Internationaal wetenschappelijk tijdschrift over vaktherapie ("scientific articles in and across the disciplines of art, music, dance, drama, and poetry therapy. It is the official organ of the German Scientific Association for Arts Therapies (Wissenschaftlichen Fachgesellschaft für Künstlerische Therapien, WFKT), founded in 2017, and is published regularly as an unrestricted open access journal"). De Engels- en Duitstalige artikelen kunnen online geraadpleegd en doorzocht worden via de website van Wissenschaftlichen Fachgesellschaft für Künstlerische Therapien: GMS Journal of Arts Therapies

Musik-, Tanz- und Kunsttherapie

Musik-, Tanz und Kunsttherapie: Zeitschrift für künstlerische Therapien im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen
Uitgave van Hogrefe

ISSN 0933-6885 (papier), 2190-6254 (online)
Verschijnt 4× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 1, nummer 1, 1990– heden (papier, bewaartermijn 10 jaar)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Duits wetenschappelijk tijdschrift over muziek-, dans- en beeldende therapie ("vereint Beiträge zur Theorie und Anwendung der verschiedenen künstlerischen Therapieformen; Beiträge zu methodischen Entwicklungen und empirischen Ergebnissen wie auch Berichte aus der Praxis werden durch Falldarstellungen und kritische Literaturanalysen ergänzt") is alleen op papier beschikbaar maar de inhoudsopgaven en abstracts staan op de website van uitgever Hogrefe  Musik-, Tanz und Kunsttherapie

Tijdschrift voor Creatieve Therapie

Tijdschrift voor Creatieve Therapie
Uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Creatieve Therapie

ISSN 0169-6912
Verscheen 5x, later 4× per jaar
Samengegaan met Tijdschrift voor Psychomotorische Therapie en voortgezet als Tijdschrift voor Vaktherapie
Voortzetting van Dokumentatiebladen van de Nederlandse Vereniging voor Kreatieve Therapie

Aanwezig: jaargang 18, 1982 - jaargang 20, 1984 / 1985 - 1987 / jaargang 7, 1988 - jaargang 24, 2005 (papier)
Niet doorzoekbaar in HANQuest 

Het Nederlandstalige tijdschrift over beeldende, drama- en muziek therapie is alleen op papier verkrijgbaar. De Hogeschool Utrecht heeft een handige portal gemaakt waar de inhoudsopgaven uit de periode 1995-2005 doorzocht kunnen worden, evenals het huidige Tijdschrift voor Vaktherapie en eventueel geselecteerd op medium: CT Portal: Inhoudsopgaven Tijdschrift voor Vaktherapie

Op de website van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen kan een Excelbestand worden gedownload met inhoudsopgaven vanaf 1971, inclusief voorloper Dokumentatiebladen van de Nederlandse Vereniging voor Kreatieve Therapie en Tijdschrift voor Vaktherapie: Artikelen vanaf 1971

Artikelen (mede) geschreven door docenten muziektherapie van de HAN University of Applied Sciences (destijds Hogeschool van Arnhem en Nijmegen):

 • Akse, M. (2005). Depressie bij ouderen: Verslag studiedag NVPMT. Tijdschrift voor Creatieve Therapie, 24(1), 31-32.

Tijdschrift voor Muziektherapie

Tijdschrift voor Muziektherapie
Uitgave van de Beroepsvereniging van Muziektherapeuten vzw (BMT)

Verscheen 2× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 1, nummer 1, 2010 – volume 6, nummer 11-12, 2005 (papier)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Vlaams tijdschrift over muziektherapie ("artikels van nationale en internationale erkende muziektherapeuten, de rubriek met bedenkingen en een interview met een muziektherapeut van Belgische bodem") verscheen in een oplage van slechts 50 exemplaren en is alleen op papier beschikbaar. Het tijdschrift werd uitgegeven door de Beroepsvereniging van Muziektherapeuten en is na 2005 online verder gegaan, meer informatie op Tijdschrift voor Muziektherapie

Voices

Voices: A World Forum for Music Therapy
Uitgave van Sogn og Fjordane College, Noorwegen

ISSN 1504-1611 (online)
Verschijnt 3× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 1, nummer 1, 2001 – heden (online)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Internationaal wetenschappelijk en gratis toegankelijk online tijdschrift over muziektherapie ("invites interdisciplinary dialogue and discussion about music, health, and social change; the journal nurtures a critical edge that refines the focus on inclusiveness, socio-cultural awareness, and social justice") kan online geraadpleegd en doorzocht worden: Voices

Artikelen geschreven door docenten muziektherapie van de HAN University of Applied Sciences:

Approaches

Approaches: An Interdisciplinary Journal of Music Therapy  
Uitgave van Approaches

ISSN 2459-3338 (online)
Verschijnt 2× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 1, nummer 1, 2009 – heden (online)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Internationaal wetenschappelijk en gratis toegankelijk online tijdschrift over muziektherapie ("diverse perspectives on music therapy practice, profession and discipline; as a Hellenic-English publication, Approaches fosters interdisciplinary dialogue bridging local and global aspects of music, health and wellbeing") kan online geraadpleegd en doorzocht worden: Approaches
 

Qualitative Inquiries in Music Therapy

Qualitative Inquiries in Music Therapy: A Monograph Series
Uitgave van Barcelona Publishers

ISSN 1559-7326 (online)
Verschijnt 1× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 1, nummer 1, 2001 – heden (online)
Doorzoekbaar in HANQuest

Internationaal wetenschappelijk en gratis toegankelijk online tijdschrift over muziektherapie ("presents research in the music therapy field") kan online geraadpleegd en doorzocht worden: Qualitative Inquiries in Music Therapy

Canadian Journal of Music Therapy

Canadian Journal of Music Therapy = Revue Canadienne de Musicothérapie 
Uitgave van Canadian Association for Music Therapy

ISSN 1199-1054
Verschijnt 1× per jaar (in 2014 2×)

Aanwezig vanaf: volume 15, nummer 1, 2009 – heden (online)
Doorzoekbaar in HANQuest

Canadees, tweetalig wetenschappelijk tijdschrift over muziektherapie ("aims to raise standards of music therapy knowledge and practice") kan online geraadpleegd en doorzocht worden: Canadian Journal of Music Therapy

Australian Journal of Music Therapy

Australian Journal of Music Therapy: The Journal of the Australian Music Therapy Association Inc. 
Uitgave van Australian Music Therapy Association

ISSN 1036-9457
Verschijnt 1× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 1, nummer 1, 1990 – heden (online)
Doorzoekbaar in HANQuest

Australisch wetenschappelijk tijdschrift over muziektherapie ("includes research by music therapists or about music therapy practices, as well as relevant research papers from music psychology, ethnomusicology, music education, music medicine and other related fields") kan online geraadpleegd en doorzocht worden: Australian Journal of Music Therapy

Music Therapy

Music Therapy: The Journal of the American Association for Music Therapy
Uitgave van de American Music Therapy Association (AMTA)

ISSN 0734-7367
Verscheen 1× per jaar, in 1987 en in 1994 2× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 1, nummer 1, 1981 – volume 14, nummer 1, 1996 (online), volume 1, nummer 1, 1981 - volume 14, nummer 1, 1996 (USB)
Doorzoekbaar in HANQuest

Internationaal wetenschappelijk tijdschrift over muziektherapie ("to reflect a wide diversity of clinical, research and educational issues concerning the profession of music therapy") kan gratis online geraadpleegd en doorzocht worden via de website van uitgever Oxford University Press: Music Therapy

Alle artikelen uit de periode 1981-1996 zijn tevens op de USB-stick 'Music Therapy Research: 1964-2008' beschikbaar en te leen in Studiecentrum Kapittelweg, zie de catalogus.