Skip to Main Content

Vaktherapie - Tijdschriften: Andere therapieën

Een overzicht van alle tijdschriften beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie aanwezig in Studiecentrum Kapittelweg, zowel op papier als digitaal.

Tijdschriften over andere therapieën

Een overzicht van tijdschriften over overige therapieën aanwezig in de collectie van het studiecentrum. Klik op een titel voor aanvullende informatie:

Laatste aanvulling: 15 december 2021

Kinder- & Jeugdpsychotherapie

Kinder- & Jeugdpsychotherapie
Uitgave van Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie

ISSN 1384-1246
Verschijnt 3× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 48, nummer 1, 2021 - heden (papier, bewaartermijn 10 jaar)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Artikelen (mede) geschreven door docenten van de HAN University of Applied Sciences:

  • De Gruijter, E., & Geijsberts, R. (2021). Monster Boos: Gerichte methode voor de behandeling van boosheid bij kinderen en jongeren. Kinder- & Jeugdpsychotherapie, 48(3), 24-40. Bekijk online
  • De Witte, M., & Wesseling, T. (2021). Muziek als interventie bij stress: Hoe muziek en muziektherapie een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van stress. Kinder- & Jeugdpsychotherapie, 48(2), 100-115. Bekijk online

 

Groepen

Groepen: Tijdschrift voor groepsdynamica & groepspsychotherapie
Uitgave van Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie (NVGP)Movisie

ISSN 1871-1146
Verschijnt 4× per jaar
Voortzetting van Groepspsychotherapie

Aanwezig: volume 1, nummer 1, 2006 - heden (papier - bewaartermijn 20 jaar), volume 1, nummer 1, 2006 - heden (online)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Platform voor communicatie, actuele stukken, opiniërende stukken, verslagen van boeken, congressen enzovoort, maar ook voor persoonlijke visies en ervaringen die groeps(psycho)therapie dan wel groepsdynamica als onderwerp hebben. Alle nummers staan, met uitzondering van de meest recente edities, gratis  online.

Artikelen (mede) geschreven door docenten van de HAN University of Applied Sciences:

  • Haeyen, S., & Heijman, J. (2021). Compassion Focused Art Therapy voor cliënten met een persoonlijkheidsstoornis cluster B/C: Een Intervention Mapping-studie. Groepen, 21(2), 22-45. Bekijk online

Dth

Dth: Directieve therapie
Uitgave van Boom

ISSN 0167-238X
Verscheen 4× per jaar

Aanwezig: volume 33, nummer 3, 2013 - volume 37, nummer 4, 2017 (papier - bewaartermijn 10 jaar), volume 12, nummer 1, 1992 - volume 37, nummer 4, 2017 (online)
Doorzoekbaar in HANQuest

Tijdschrift voor de ontwikkeling van directieve behandelingsstrategieën in de psychiatrie en in de psychotherapie. Directieve therapie is een psychotherapeutische benadering gericht op actie en verandering. De persoonlijkheid van de cliënt en zijn cultuur zijn steeds het uitgangspunt, met als doel hem te motiveren tot verandering. De therapeut wordt uitgedaagd om creatief en vindingrijk te zijn in het bieden van een behandeling op maat. Alle artikelen vanaf 1992 staan gratis onlinegratis.

Gedragstherapie

Gedragstherapie: Tijdschrift voor gedragstherapie en cognitieve therapie
Uitgave van Boom in opdracht van de Vereniging voor Gedragstherapie en Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie

ISSN 0167-7454 (papier), 2468-953X (online)
Verschijnt 4× per jaar
Voortzetting van Gedragstherapeutisch bulletin

Aanwezig: volume 38, nummer 1, 2005 - heden (papier - bewaartermijn 20 jaar), volume 43, nummer 1, 2010 - heden (online)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Wetenschappelijk tijdschrift over experimenteel en klinisch onderzoek op het brede gebied van de (cognitieve) gedragstherapie. Het bevat onder andere onderzoeksartikelen, gevalsbeschrijvingen, literatuuroverzichten en boekbesprekingen. Alle artikelen staan online en zijn toegankelijk na inlog met het HAN-account.

Systeemtherapie

Systeemtherapie: Tijdschrift voor systeemtheoretische psychotherapie
Uitgave van Boom

ISSN 0924-3631 (papier), 2542-3509 (online)
Verschijnt 4× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 2, nummer 1, 1993 - heden (bewaartermijn 10 jaar), volume 16, nummer 1, 2004 - heden (online)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Nederlandstalig tijdschrift over gezins- en relatietherapie en systeemtheorie. In het tijdschrift worden theoretische modellen over systemen of gezinnen, praktijkervaringen en wetenschappelijk onderzoek naar relaties en systemen beschreven, bedoeld voor systeemtherapeuten en andere hulpverleners die met individuen, gezinnen of bredere sociale verbanden willen werken vanuit een systeemvisie. Alle artikelen staan online en zijn toegankelijk na inlog met het HAN-account.

Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie

Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie: Procesgericht, existentieel, interactioneel, integratief
Uitgave van Carta Lian Oosterhoff in opdracht van de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie en Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht Experiëtiële Psychotherapie en Counseling

ISSN 2468-7324 (papier)
Verschijnt 4× per jaar
Voortzetting van Tijdschrift (voor) Cliëntgerichte Psychotherapie

Aanwezig: volume 54, nummer 1, 2016 - heden (papier - bewaartermijn 10 jaar)
Doorzoekbaar in HANQuest

Wetenschappelijk tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader. Het tijdschrift volgt de ontwikkelingen wat betreft theorievorming en toepassingen in de dagelijkse therapeutische praktijk. Relevante bevindingen uit (internationaal) onderzoek worden belicht.
De website bevat inhoudsopgaven van het tijdschrift en de voorlopers vanaf 1989, sommige artikelen kunnen gratis worden gedownload.

Tijdschrift voor Psychotherapie

Tijdschrift voor Psychotherapie
Uitgave van Stichting Tijdschrift voor Psychotherapie en De Tijdstroom (tot 2017 Bohn Stafleu van Loghum)

ISSN 0165-1188 (papier), 1876-5637 (online)
Verschijnt 6× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 16, 1990 - volume 43, 2017 (papier, bewaartermijn 10 jaar), volume 21, nummer 1, 1995 - heden (online) 
Doorzoekbaar in HANQuest

Nederlandstalig tijdschrift biedt informatie over nieuwe ontwikkelingen in de psychotherapie in binnen- en buitenland, over opleidingen, over wetenschappelijk onderzoek, over casuïstiek, over boeken en congressen. Spreekbuis bij uitstek van de professionele psychotherapie en een medium voor kennisname van bevindingen en inzichten, standpunten en methoden. Het blad stimuleert de discussie tussen psychotherapeuten en kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink: Tijdschrift voor Psychotherapie (1995-2017).

Gezinstherapie Wereldwijd

Gezinstherapie Wereldwijd: Een selectie uit de internationale vakliteratuur
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 1566-0206
Verschijnt 4× per jaar
Voortzetting van Gezinstherapie

Aanwezig vanaf: volume 10, nummer 1, 1999 - volume 28, nummer 4, 2017 (bewaartermijn 20 jaar)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Nederlandstalig tijdschrift over wereldwijde ontwikkelingen in therapieën en onderzoek op het gebied van behandeling van gezins- en relatieproblematiek aan de hand van een selectie uit 15 vooraanstaande buitenlandse vaktijdschriften. De redactie kiest de artikelen op basis van kwaliteit, nieuwswaarde en oorspronkelijkheid. Ook de praktische toepasbaarheid is een belangrijke maatstaf en de geselecteerde artikelen krijgen van de redactie deskundig commentaar.