Skip to Main Content

Medische Hulpverlening - Praktijkonderzoek: 3a. Informatiebronnen

Libguide voor afstudeerders

Tabel type informatie / informatiebron

Informatiebron ↓

Type vraag ↓

Materiaal ↓

Kanaal / route ↓

Links ↓

Personen

Praktische vragen

Docent, studiegenoot, stagebegeleider, ouder

Ad hoc of afspraak, school, thuis

 

Websites

Algemene, praktische en kennisvragen. Achtergrondinformatie

Wikipedia, websites van organisaties, Richtlijnen, enz.

Via Google of een andere zoekmachine

 Google

 RIVM

 V&VN

 Volksgezondheidenzorg.info

 Ambulancezorg Nederland

 Nederlandse Vereniging SEH Artsen

 Nederlandse Vereniging Bachelor   Medische Hulpverlening

 Nederlandse vereniging cardiologie

 Nederlandse vereniging neurologie

 Nederlandse vereniging traumatologie

 Nederlandse vereniging spoedeisende hulp verpleegkundigen

 Nederlands Huisartsen Genootschap

Boeken

Kennisvragen, leerstof, theorievragen

Studieboeken, methode materiaal, verdiepende literatuur

Studiecentrum, HAN Catalogus,  Picarta

 HAN Catalogus

 HAN Quest

Tijdschrift artikelen

Actuele vragen, belangrijke thema’s per vakgebied

Wetenschappelijke- en vaktijdschriften, lesprogramma’s

HAN catalogus, Onderwijstijdschriftenplein, online tijdschriften, HAN Quest, Google Scholar

 HAN Catalogus

 HAN Quest

 Google Scholar

Krantenartikelen

Actuele vragen, achtergrond informatie

Binnenlandse- en buitenlandse kranten: reportages, actualiteit, recensies, enz.

Papieren krant, Lexis Nexis,

Websites van kranten, enz

 Lexis Nexis

Databanken

Diverse, vaak specifieke vragen

Wetenschappelijke- en vaktijdschriften, statistische gegevens, audiovisueel materiaal, scripties, bibliografische gegevens

Algemene of onderwerp-specifieke databanken, ieder met eigen gebruiksaanwijzing

 HBO-Kennisbank

 Centraal Bureau voor de Statistiek

 Pubmed

 Cinahl

 

HANQuest

Google Scholar

Google Scholar Search

Google

Google Web Search

Klinische vraag

 

Richtlijn

Opdracht 1

  1. Zoek een relevante richtlijn via Tripdatabase.

     

Opdracht 2

  1. Zoek een relevante systematic review via Cochrane.
  2. Staan er relevante artikelen in de bronnenlijst?
  3. Kun je de gebruikte zoekstrategie terugvinden?
  4. Bekijk in welke bronnen er gezocht is.