Skip to Main Content

TP minor - Gedragsverandering voor professionals: Zoekmethoden en -strategieen

Bouwsteenmethode

Bij de bouwsteenmethode deel je jouw zoekvraag eerst op in elementen. Voor elk element uit je zoekvraag noteer je relevante zoektermen in een schema. Hierbij denk je na over synoniemen, bredere en nauwere termen, verwante termen en vertalingen. Hiermee krijg je inzicht in de terminologie die relevant is voor jouw onderzoeksvraag. Deze termen hebben allemaal een rol in de uiteindelijke zoekacties die je uitvoert.

Hiernaast vind je uitleg over gecombineerd zoeken met AND, OR en NOT. Hiervoor heb je dit zoektermen schema nodig. De horizontale termen in onderstaand schema combineer je met AND en de verticale met OR.

Uitgaande van onderstaande zoekvraag kan je zoektermen schema er als volgt uit zien; 

Wat is het effect van overmatig alcoholgebruik op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers?

* Melden werknemers die overmatig alcohol gebruiken zich vaker (langdurig) ziek?

* Welke omgevingsfactoren hebben invloed op het alcoholgebruik van werknemers?

* Welke persoonlijkheidskenmerken hebben invloed op het alcoholgebruik van werknemers?

Bouwsteenmethode

Overmatig alcoholgebruik

Duurzame inzetbaarheid

Persoonlijkheids-kenmerken Omgevingsfactoren
Synoniemen Drankmisbruik, Alcoholmisbruik DI Karaktertrekken Omgevingscondities, Omgevingsdeterminanten, Omgevingsinvloeden
Bredere term Alcohol, Drank Inzetbaarheid Persoonlijkheid Omgeving
Nauwere term

Drinkgedrag, Drinkgewoonten

Sociale omgeving, Economische omgeving, Fysieke omgeving
Verwante term

Verslaving, Leefstijl, Alcoholisme, Alcoholverslaving

Verzuim, Ziekteverzuim, Arbeidsverzuim

Gedragsdetermi-nanten

Subjectieve norm, Sociale steun, Sociale druk

Vertalingen

Alcohol use, Alcohol consumption, Alcohol abuse, Alcohol dependence, Drinking, Lifestyle

Sick leave, Absence, Absenteeism, Sustainable labor participation, Employability, Occupational health psychology Personality factors, Personality traits, Traits Environmental factors, Social environment, Environment, Social support

Sneeuwbalmethode en citatiezoeken

De sneeuwbalmethode is een zoekmethode waarbij je gebruik maakt van literatuurverwijzingen. Je uitgangspunt is een geschikt boek/artikel dat je gevonden hebt en goed past bij je onderwerp. Vervolgens gebruik je de literatuurlijst van deze tekst om verder te zoeken. Je zoekt de artikelen, boeken, etc. waar in de literatuurlijst naar verwezen wordt op, leest deze, en raadpleegt vervolgens ook van deze teksten de literatuurverwijzingen. Het nadeel van deze methode is dat de informatie die je op deze manier vindt, steeds minder actueel is.

Omgekeerd kan ook, je zoekt dan op basis van je gevonden boek/artikel juist naar steeds recentere literatuur over het onderwerp. We noemen dit citatiezoeken. Je zoekt dan naar bronnen waarin naar je begin boek/artikel verwezen wordt.
Onder andere de zoekmachine Google scholar en de databank Web of Knowledge geven bij zoekresultaten aan in hoeveel andere informatiebronnen je begin bron is geciteerd, met links naar deze recentere bronnen.

Citatiezoeken in Google Scholar

In veel online bronnen staan hyperlinks naar andere informatiebronnen over hetzelfde onderwerp en in de meeste gevallen op hetzelfde kennisniveau.

Gecombineerd zoeken met AND, OR, NOT (Booleaans zoeken)

Zoeken met behulp van de zogeheten Booleaanse operatoren AND, OR en NOT helpt je om een behapbaar aantal zoekresultaten te vinden, die ook voldoende relevant zijn voor je vraag (kwantiteit/kwaliteit). 

Hieronder is het zoekresultaat steeds donker gekleurd. Wat doen AND, OR en NOT met je zoekresultaat?

AND-operator (zoekactie: Alcoholgebruik AND "Duurzame inzetbaarheid") (let er hierbij op dat je duurzame inzetbaarheid tussen dubbele aanhalingstekens plaatst, waarmee je aangeeft dat de termen bij elkaar horen)
Resultaat: pagina's waarin de termen beide voorkomen.

OR-operator (zoekactie: Alcoholgebruik OR Drankgebruik) 
Resultaat: pagina's waarin ten minste één van beide termen voorkomt. Beide mag dus ook.

NOT-operator (zoekactie: Alcoholgebruik NOT Adolescenten)
Resultaat: pagina's waarin wel de term alcoholgebruik voorkomt, maar niet de term adolescenten.

 

De Booleaanse operatoren zijn AND, OR en NOT, maar iedere informatiebron hanteert eigen schrijfwijze. Zo kan AND ook als + worden geschreven en NOT als -. Raadpleeg de helpfunctie van je informatiebron voor de juiste schrijfwijze.

Dubbele aanhalingstekens

Door twee of meer zoektermen tussen dubbele aanhalingstekens te plaatsen geef je aan dat ze precies in deze volgorde achter elkaar moeten voorkomen in het zoekresultaat.
Dit kun je bijvoorbeeld gebruiken bij het zoeken op een voor- en achternaam.
Woorden die we in het Nederlands vaak aan elkaar schrijven, worden in het Engels meestal als twee losse woorden geschreven. Door aanhalingstekens voor en achter deze woorden te zetten kun je toch op deze combinatie zoeken.
Voorbeeld van het gebruik van dubbele aanhalingstekens: “Duurzame inzetbaarheid” of "Bram Visser".

Trunceren

Wanneer je trunceert laat je een deel van het woord weg. Dit vervang je door een asterisk (*) of vraagteken (?), ook wel een wildcard genoemd. Deze mogelijkheid vergroot je zoekresultaat! Het heeft als nadeel dat resultaten minder relevant kunnen zijn omdat je zoekterm minder specifiek was.

In diverse bronnen, waaronder HANQuest, kan trunceren zinvol zijn.

Voorbeeld van trunceren:
puber?: er zal nu in één keer gezocht worden op onder andere pubers, puberty, puberteit, puberaal....

De meeste informatiebronnen bieden alleen de mogelijkheid om rechts te trunceren, dus aan het einde van de woordstam. De meest gebruikte tekens voor trunceren zijn *, ?, %, #. Bekijk per informatiebron welk teken gebruikt moet worden.

Maskeren

Wanneer een woord meerdere schrijfwijzen kent (bijvoorbeeld bij oude en nieuwe spelling) en/of wanneer je de exacte schrijfwijze niet kent, kun je één bepaalde letter in het woord maskeren (verbloemen, verbergen). Je zet dan op de plaats van de letter waarover je twijfelt een vraagteken of asterisk. Bekijk de Help functie van de informatiebron om te zien welk teken gebruikt moet worden.
Voorbeelden van maskeren:
Wanneer organi*ation wordt ingevoerd, zal er worden gezocht op zowel organisation als organization. Wanneer produ*t wordt ingevoerd, zal er gezocht worden op product en produkt.