Skip to Main Content

TP minor - Gedragsverandering voor professionals: Opdracht

Diagnostische toets (voorafgaand aan les invullen)

1. Zelf aan de slag

Onderzoeksvraag: wat is het effect van meditatie op stress op de werkvloer?

1. Orienteer je op dit onderwerp. Wat zijn mogelijk relevante zoektermen? 

2. Bedenk synoniemen, nauwere, bredere en verwante termen, en vertalingen van deze termen.

3. Welke suggestie geeft de PsycINFO databank voor de zoekterm 'Job stress'?

4. Voer een zoekactie uit in HAN Quest en maak daarbij gebruik van de AND en OR operatoren.

3. Beoordeling artikel

Zoek via HANQuest of Google Scholar naar onderstaand artikel

When failure feels better than success: Self-salience, self-consistency, and affect van de auteurs Noordewier en Stapel. 

Is het volgens de beoordelingscriteria en jouw eigen mening een wetenschappelijk, betrouwbaar en bruikbaar artikel?

Maak het jezelf wat makkelijker ... installeer hulpmiddelen!

Met de installatie van onderstaande hulpmiddelen in je browser heb je overal eenvoudig en snel toegang tot de full text van de artikelen die je vindt (mits via open access of via de databanken van de HAN beschikbaar).

Libary Access extensie

HAN linker

2. Zelf aan de slag

Je zoekt dit boek;

Donders, W. (2016). Coachende gespreksvoering (3e druk). Amsterdam: Boom Uitgevers.

  • Waar is het boek te vinden?
  • Is het ook online beschikbaar?

4. Beoordeling website

Je bent op zoek naar informatie over het SMART principe. Dit is een model dat veel gebruikt wordt bij het stellen van doelen. Je wilt met deze informatie jouw advies ondersteunen.

https://www.desteven.nl/leerdoelen/smart-leerdoelen

Is bovenstaande website volgens de beoordelingscriteria en jouw eigen mening bruikbaar?