Skip to Main Content

Ergo-en fysiotherapie - Introductie Studiecentra: Home

Welkom!

Deze LibGuide gaat over de voorzieningen van het studiecentrum. 

Wil je weten hoe het studiecentrum jou kan ondersteunen bij het zoeken en vinden van (betrouwbare) informatie?

Klik dan op de tabbladen hierboven. 

Succes!

HAN Koersbeeld 2022-2028

Tijdens je HBO-studie leer je zoeken naar (betrouwbare) informatie en (veilig) omgaan met data. 
Een van de 6 strategische doelen die staat beschreven in het HAN-Koersbeeld-2022-2028 is:

Doel 2:
"Studenten en medewerkers worden digi- en datavaardig". 

Introductie [0.56]