Skip to main content

Fysiotherapie jaar 1 - Intro Studiecentra: Home

Wat is het doel?

Doel: kennismaking met de website van het studiecentrum en de databanken voor Fysiotherapie.

 

 

 

Welke databanken?

Google: web

 

Google Scholar: wetenschappelijke literatuur

 

HAN Catalogus: boeken ed van de HAN

 

HANQuest: doorzoekt HAN Catalogus en Springerlink, veelal Engelstalig

 

Waar staan de databanken?

Bron: www.han.nl/studiecentra

  • Klik op databanken
  • Type in "Fysiotherapie"