Skip to Main Content

Ergo-en fysiotherapie - Introductie Studiecentra: Databanken

Databanken

In een databank staat een verzameling aan digitale bronnen. Er staan duizenden (Engelstalige) wetenschappelijke artikelen en onderzoeken in.
Soms kun je direct bij de informatie in de databank, soms kun je erbij nadat je bent ingelogd met jouw HAN-account. 

De databanken op deze pagina zijn globaal verdeeld over: ergotherapeutischefysiotherapeutische, veelgebruikte of overige databanken

Problemen met digitale toegang?
Stuur een mail naar Digitaal Studiecentrum.

Databanken Ergotherapie

 OTseeker
Zoekmachine voor ergotherapeutische interventies.
Zie handleiding OTSeeker gemaakt door de HvA. 
 Physiopedia 
Een liefdadigheidsinstelling die zorgt voor toegang tot revalidatiekennis.  

Ergotherapie Nederland - Kennisplatform Ergotherapie
De beroepsvereniging ergotherapeuten. Klik op 'vakinhoudelijk' voor standaarden, protocollen en andere kennisdocumenten. 

Databanken Fysiotherapie

► Cinahl
Is een database met Engelstalige verpleegkundige tijdschriften en verwante vakgebieden, zoals fysiotherapie en logopedie. Zie LibGuide.

► PEDro
PEDro is een gratis database met meer dan 16.500 gerandomiseerde trials, systematische reviews en richtlijnen voor de klinische praktijk in de fysiotherapie.
 Physiopedia 
Een liefdadigheidsinstelling die zorgt voor toegang tot revalidatiekennis.  
 SPORTDiscus
SPORTDiscus is ideaal voor onderzoekers van fitness, gezondheid en sport studies.

Veelgebruikte databanken

► Cinahl
Is een database met Engelstalige verpleegkundige tijdschriften en verwante vakgebieden, zoals fysiotherapie en logopedie. Zie LibGuide.
► PubMed
PubMed is een grote bio-medische databank uit de Verenigde Staten. Vaak ook een link naar het complete artikel. Zie ook: LibGuide PubMedPubMed Quick Start Guide en PubMed Tutorials. PubMed doorzoekt Medline. 
Kun je een artikel niet vinden in Pubmed? Dan kun je nog zoeken in MEDLINE apart. Zie HandleidingTutorials.

 Embase 
Een van de grootste databanken met medische literatuur. Embase doorzoekt ook Medline, waar PubMed ook in zoekt. Zie Libguide.

APA PsycInfo
APA PsycInfo is een databank met peer-reviewed full tekst wetenschappelijke artikelen, dissertaties en samenvattingen op gebied van psychologie, sociale gedragswetenschappen, coaching en gerelateerde onderwerpen.
► Cochrane Library
Een verzameling databanken, 'gouden standaard', op het gebied van Evidence-based Medicine (EBM). Zie Libguide, Screencast.
► HBO Kennisbank
De HBO Kennisbank bevat scripties van studenten van Hogesholen in Nederland, dus ook van sport en bewegen. Er zijn behoorlijk wat scripties van deze opleiding in de HBO Kennisbank opgenomen. Voor het schrijven van de inleiding van jouw onderzoek is de HBO Kennisbank een handige databank. Zie zoektips.
► Nexis Uni 
(Voorheen LexisNexis) is een nationale en internationale krantendatabank: bevat artikelen van onder andere de Volkskrant, NRC Handelsblad en The Times. Zie: Kennisclip, Nexis Uni TutorialsTips & FAQs.
► TRIP Database
Klinische zoekmachine met veel internationale richtlijnen. 
 Hier kun je makkelijk filteren op soorten onderzoek en evidence niveau.
Kennisclip deel 1, Kennisclip deel 2.
► UpToDate
Een database voor evidence-based klinische besluitvorming. Bevat actuele en praktische informatie over de diagnostiek en behandeling van ziektes.
► Web of Science
Je hebt toegang tot citatie-indexen, databases met miljoenen citaties van wetenschappelijke publicaties.
► Google
In deze Libguide vind je tips om sneller en efficiënter te zoeken in Google. Zoeken in Google - tips
Google Scholar 
Een algemene zoekmachine voor wetenschappelijke artikelen (tijdschriften, boeken, rapporten, pdf-bestanden, etc.). 
Zie Libguide.
ERIC
Bevat artikelen op het gebied van onderwijs.

 

Overige databanken

► Beeld en geluid op school 
(voorheen Beeld en geluid in Academia) content voor het hoger onderwijs in Nederland, geselecteerd uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Klik op 'Inloggen met Surfconext', selecteer 'HAN University of Applied Sciences' en log in met je HAN-account.
► Centraal Bureau voor de Statistiek- Statline
Statline is de openbare databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS verzamelt gegevens over de Nederlandse maatschappij en economie. Het is mogelijk om zelf tabellen en grafieken te maken in Statline. Zie Handleiding en instructievideo.
► Centraal Planbureau (CPB)
Onderzoeksinstituut dat economische beleidsanalyses maakt. Het CPB analyseert de gevolgen voor de Nederlandse economie van nieuw beleid of beleidswijzigingen.
► Dieetbehandelingsrichtlijnen
Deze databank bevat een serie richtlijnen over voeding bij specifieke aandoeningen. De richtlijnen zijn zoveel mogelijk open evidence based handelen vastgesteld.
► Loket gezond leven
In deze database van het Centrum voor Gezond Leven van het RIVM staan leefstijlinterventies (te selecteren op onderwerp/doelgroep) om handvatten te bieden aan professionals bij hun bijdrage aan de leefstijl van burgers.
► Meetinstrumenten in de zorg
Deze website geeft een overzicht van meer dan 400 vragenlijsten (PROMs), observatie- en performancetesten voor gebruik in de zorg.
► NAZ
De Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg is een database met Nederlandstalige artikelen op het gebied van de verpleegkunde.
► Nederlands Jeugdinstituut
Nationaal kenniscentrum over opvoeden. Bevat databank met effectieve jeugdinterventies
► RUQuest
De 'HANQuest, maar dan van de Radboud Universiteit (RU)'. Zie: meer informatie
► Nivel
Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg onderzoekt de effectiviteit en kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en de relaties tussen zorgaanbieders, zorgconsumenten, zorgverzekeraars en de overheid.
► Publicaties Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
Publicaties over arbeidsvraagstukken in zorg en welzijn.
► Statista
Deze databank richt zich op de statistische informatie van en over internationale markten en devices. Het bevat statistieken gerelateerd aan sport en recreatie.
► Van Dale
Woordenboeken. Het biedt ook toegang tot spellingshulp.