Skip to Main Content

Verpleegkunde - Digitaal Studiecentrum: Organisaties Verpleegkunde

LibGuide over de digitale content van Verpleegkunde

Organisaties en instituten: Nederland

In Nederland houden zich verschillende organisaties en instituten bezig met verpleegkunde en verpleegkunde gerelateerde onderwerpen, soms in opdracht van de Rijksoverheid.

Onderzoeksresultaten en andere publicaties zijn in de meeste gevallen gratis te downloaden. Klik op het logo van de organisatie om de website bekijken. Toegang tot de databank van de organisatie vind je onder het tabblad 'Databanken' van deze LibGuide.

Actiz

De branchevereniging van organisaties die zorg bieden aan jeugd, ouderen en (chronisch) zieken. Het vormt een schakel tussen de organisaties en o.a. de politiek.

Abonneer op nieuwsbrief

Centraal Planbureau

Onderzoeksinstituut dat economische beleidsanalyses maakt. Het CPB analyseert de gevolgen voor de Nederlandse economie van nieuw beleid of beleidswijzigingen.

Abonneer op nieuwsbrief (eens per maand), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

GGZ Nederland

Brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

Abonneer op nieuwsbrief voor leden

Ministerie van VWS

Ministerie van overheidsbeleid op het gebied van volkgezondheid, welzijnszorg en sport.

Abonneer op nieuwsbrieven.

Nederlands Jeugdinstituut

Kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het NJi ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de sector verbeterd kan worden.

Abonneer op nieuwsbrief (eens per week), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

Movisie

Het landelijk kennisinstituut voor het sociaal domein. Het voert praktijkonderzoeken uit voor onder andere maatschappelijke organisaties en overheden, vooral gericht op zelfredzaamheid.

Abonneer op nieuwsbrief (twee keer per maand).

Nivel

Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg onderzoekt de effectiviteit en kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en de relaties tussen zorgaanbieders, zorgconsumenten, zorgverzekeraars en de overheid.

Abonneer op de  nieuwsbrief of nieuwe publicaties.

TNO

De Nederlandse Organisatie voor toegepas-natuurwetenschappelijk onderzoek is het grootste onderzoeksinstituut in Nederland. De doelstelling is het toepassen van wetenschappelijke kennis in de praktijk van overheden en andere marktpartijen.

Ze hebben onder andere het aandachtsgebied Gezond Leven, dat is onderverdeeld in Roadmaps en Expertisegroepen. 

 

Verwey-Jonker Instituut

Nationaal instituut dat onafhankelijk onderzoek doet naar maatschappelijke vraagstukken. Thema's zijn onder meer moeilijk bereikbare bevolkingsgroepen en sociale dilemma’s.

Er zijn vijftien onderzoekthema's (waaronder Buurten en Sport), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

Volkgezondheid- en Zorg.info

Volksgezondheid- en Zorg.info is een product van het RIVM. Het geeft toegang tot wetenschappelijke, onafhankelijke informatie en bestaat uit Sport KernindicatorenSport op de kaart en Sport Toekomstverkenning.

Abonneer op nieuwsbrief.

Zorginstituut

De advies- en uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Zorginstituut heeft als doel de Nederlandse gezondheidszorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Abonneer op het Zorginstituut Magazine en/of GIPeilingen.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Het CBS voert overheidstaken uit, maar valt niet direct onder een ministerie.

Abonneer op Nieuwsberichten (dagelijks) of Statisch Bulletin (wekelijks), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

Florence Nightingale Instituut

Instituut met themadossiers over de geschiedenis van verpleging en verzorging.

Abonneer op de nieuwsbrief.

Loket Gezond Leven

Centrum voor Gezond Leven van het RIVM bevat leefstijlinterventies om handvatten te bieden aan professionals bij hun bijdrage aan de leefstijl van burgers.

Abonneer op nieuwsbrief.

NARCIS

'National Academic Research and Collaborations Information System': toegang tot Nederlandse wetenschappelijke informatie, meer dan 1 miljoen publicaties.

De inhoud van NARCIS wordt door zowel HANQuest als Google Scholar doorzocht, de meeste publicaties kunnen gratis worden gedownload.

Nictiz

Nictiz is het expertisecentrum voor e-health en werkt onder meer samen met Nivel en het ministerie van VWS.

Bevat informatie over standaardisatie en terminologie, bevat ook publicaties.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Nationaal sociaalwetenschappelijk onderzoeksinstituut. Het SCP valt formeel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Abonneer op Attenderen op publicaties (op thema), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

V&VN

Beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden. Het V&VN beheert het Kwaliteitsregister V&V, het Verpleegkundig Specialisten Register en het Register Zorgprofessionals.

Abonneer op de nieuwsbrief.

Vilans

Kenniscentrum voor langdurende zorg. Vilans doet onderzoek naar vernieuwingen en verbeteringen in de zorg en biedt begeleiding en advies aan zorgorganisaties.

Onder aan de hoofdpagina kun je je op de nieuwsbrief abonneren.

ZonMw

Organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie; financiert onderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Bekijk onderzoeksresultaten over onder meer Jeugd, Ouderen en GGz of abonneer gratis op nieuwsbrieven, Mediator of alerts.

Pharos

Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Dit landelijk expertisecentrum verzamelt, verrijkt en deelt nationale en internationale kennis.