Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Academie Sport en Bewegen - Literatuur zoeken: 2a. Zoekvraag

Roadmap literatuur zoeken (6-stappenplan)

Zoekvraag

Een goede zoekactie begint met het opstellen van een goede zoekvraag. Het is belangrijk om een zoekvraag zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, omdat dit de kans vergroot dat de gevonden informatie voldoende relevant is voor de beantwoording van de zoekvraag. 

Een onzorgvuldig geformuleerde zoekvraag zorgt voor onduidelijke zoekresulaten!

 

Het gaat bij het formuleren van een zoekvraag dus niet om dezelfde vraag als jouw onderzoeksvraag, maar om het formuleren van een zoekvraag ter oriëntatie op jouw onderwerp. Zoekvraag en onderzoeksvraag zijn dus twee verschillende dingen.

Bronnen via de HAN

Zoeken via Google of Google Scholar

Google Web Search
Google Scholar Search

Afbakenen

Na de oriëntatiefase kom je meestal tot de conclusie dat je het onderzoek moet afbakenen. Afbakenen houdt in dat je de verschillende elementen (deze kun je in deelvragen vertalenvan je hoofdvraag gaat definiëren. Hierdoor wordt duidelijker waar je naar op zoek bent en kun je je zoekactie gerichter uitvoeren. De focus van het praktijkgerichte onderzoek voor zorginnovatie kan zijn: het exploreren, innoveren, implementeren of evalueren van een specifieke situatie.

Een goed afgebakende vraag maakt het zoeken vele malen eenvoudiger!

Het formuleren van een zoekvraag

Na het afbakenen kom je tot een zoekvraag. Dit kan één zoekvraag zijn of een zoekvraag (hoofdvraag) die onderverdeeld is in deelvragen. Voortbordurend op ons eerdere voorbeeld kun je tot de volgende hoofdvraag komen:

“Wat zijn de effecten van lichamelijke opvoeding op de motorische vaardigheden bij basisschool leerlingen met autisme?”

En tot de volgende deelvragen:

  • heeft lichamelijke opvoeding invloed op de motorische vaardigheden?
  • Is dit effect hetzelfde bij jongens en meisjes?

Het is belangrijk dat je jouw zoekvraag zo zorgvuldig mogelijk formuleert, omdat dit de kans vergroot dat je informatie vindt die voldoende relevant is voor de beantwoording van je zoekvraag.

Open of gesloten vragen

Een zoekvraag kan zowel open als gesloten zijn. Een gesloten vraag kun je in de meeste gevallen alleen met ja/nee/misschien beantwoorden. Open vragen geven antwoord op vragen als wie, wat, wanneer, waarom en hoe. Ze leveren meestal concrete, feitelijke informatie op.

Voorbeeld van een gesloten vraag:

  • Maken studenten gebruik van sociale media in het onderwijs?
    Mogelijk antwoorden: Ja/nee/misschien/weet niet

Voorbeeld van een open vragen:

  • Welke sociale media worden door studenten gebruikt in het onderwijs?
    Mogelijke antwoorden: Facebook, Twitter, LinkedIn, etc..

Een goede zoekvraag geeft antwoord op de deelvragen ‘wie, wat, waar, wanneer, hoe’ enz.