Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Master Circulaire Economie: Circulaire economie - de 6 waarden

Circulaire Economie - de 6 waarden

In deze toolbox zijn bronnen opgenomen per waardesoort. Wij onderscheiden de volgende zes waarden: natuurlijke, sociaal-relationele, intellectuele, menselijke, financiële en materiele waarde. Daarnaast zijn er bronnen opgenomen over meervoudige waardecreatie

Sociaal - relationele waarde

Financiële waarde

Gleeson-White, J. (2014). Six Capitals. The Revolution Capitalism has to have – or can Accountants Save the Planet?. Sydney: Allen & Unwin

Implemented integrating reporting

Thackara, J. (2015). How to thrive in the next economy. Londen: Thames & Hudson (2015).