Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Libguide Centrum Meervoudige Waardecreatie: Meervoudige waardecreatie

Meervoudige waardecreatie is een strategie waarbij een organisatie zich laat leiden door waardecreatie op alle relevante beleidsterreinen. Dit betekent dat een organisatie niet uitsluitend stuurt op financieel-economische waarde, maar ook expliciet aanstuurt op de realisatie van sociaal-maatschappelijke en ecologische waarde. Dit doet een organisatie in nauwe verbinding met stakeholders in de omgeving.

Het concept van meervoudige waardecreatie kan ook worden toegepast op andere entiteiten, zoals een regio, een bedrijventerrein of een wijk.

De strategie van meervoudige waardecreatie biedt de beste garantie op toekomstbestendigheid van een organisatie en de samenleving.

Bij meervoudige waardecreatie kunnen zes waardesoorten onderscheiden worden, waarbij een balans in deze zes waardesoorten zorgt voor toekomstbestendigheid:

  • Financiële waarde
  • Natuurlijke waarde
  • Sociaal-relationele waarde
  • Intellectuele waarde
  • Menselijke waarde
  • Materiële waarde

Financiële waarde

Het eigen vermogen, de schulden en subsidies waarover een organisatie beschikt om te worden gebruikt bij de levering van goederen of diensten.

Materiële waarde

De materiële goederen en infrastructuur die een organisatie bezit, least of toegang toe heeft om te worden gebruikt bij het leveren van goederen of diensten.

Intellectuele waarde

De kennis, het intellectuele eigendom, de systemen en processen waarover een organisatie beschikt die de organisatie een ​​concurrentievoordeel oplevert en een positief effect heeft op het toekomstige inkomstenpotentieel.

Menselijke waarde

De vaardigheden, ervaring en motivatie die medewerkers en management in een organisatie hebben die de basis vormen voor toekomstige ontwikkeling en groei.

Sociaal relationele waarde

De merken en reputatie van een organisatie, inclusief de relaties met de gemeenschap waarin de organisatie actief is, haar klanten en partners en anderen in de (waarde)keten, zoals overheidsinstanties.

Natuurlijke waarde

De toegang van een organisatie tot milieubronnen die de organisatie kan gebruiken om rendement te behalen en/of die een organisatie beïnvloedt door haar activiteiten of de goederen en diensten die zij levert.