Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Libguide Centrum Meervoudige Waardecreatie: Focusthema's

Het Centrum Meervoudige Waardecreatie doet praktijkgericht ondezoek met meervoudige waardecreatie als inhoudelijke drijver. Bij dit onderzoek werken we volgens het principe van co-creatie in multidisciplinaire teams. De ontwikkelde kennis bundelen en valoriseren we in drie focusthema’s:

1. Duurzame gebiedsontwikkeling in de gebouwde omgeving
2. Meervoudige waardecreatie in de keten van de maakindustrie
3. Integrated thinking, control & reporting