Skip to Main Content

Vaktherapie jaar 3 - Casestudy: Zoekstappen

Gids voor het zoeken en vinden van informatie over een casestudy in combinatie met beeldende, drama-, muziektherapie.

Stappenplan

 1. Probleemstelling
  Begin met het formuleren van de probleemstelling. Gaat het bijvoorbeeld om één of meerdere personen, is de leeftijd van belang, het opleidingsniveau, gaat het om kinderen of volwassenen, etc.
   
 2. Zoekvraag
  Formuleer aan de hand van de probleemstelling de zoekvraag. Hoe duidelijker de zoekvraag, hoe groter de kans om relevante informatie te vinden. De zoekvraag kan bestaan uit een hoofdvraag en enkele deelvragen.
   
 3. Zoektermen
  Kies de belangrijkste elementen uit de zoekvraag, en zoek hierbij synoniemen, verwante termen, bredere termen (meer algemeen) en nauwere termen (meer specifiek).
   
  Onderwerp 1 Onderwerp 2 Onderwerp 3
  Synoniemen      
  Verwante termen      
  Bredere termen      
  Nauwere termen      
 4. Zoekstrategieën
  Combineer meerdere zoektermen, let hierbij op de zoekopties die de zoekmachine biedt.
   
 5. Zoekmachines en informatiebronnen
  Kies de zoekmachines en/of informatiebronnen waarin informatie te vinden die aansluit bij de zoekvraag. Zie ook  Zoekmachines
   
 6. Beoordelen
  Is de gevonden informatie geschikt, zo niet pas de zoekvraag, zoektermen en/of zoekstrategieën aan. Zie ook Betrouwbaarheid
   
 7. Verwerken
  Zorg bij het overnemen van informatie voor de juiste bronvermelding. Zie ook De APA-richtlijnen