Skip to Main Content

Vaktherapie jaar 2 - Onderzoek en Muziektherapie: Zoekstappen

Gids voor studenten muziektherapie voor de OWE Onderzoek.

Stappenplan

 1. Probleemstelling
  Begin met het formuleren van de probleemstelling. Gaat het bijvoorbeeld om één of meerdere personen, is de leeftijd van belang, het opleidingsniveau, gaat het om kinderen of volwassenen, gaat het om een organisatie, etc.
   
 2. Zoekvraag
  Formuleer aan de hand van de probleemstelling de zoekvraag. Hoe duidelijker de zoekvraag, hoe groter de kans om relevante informatie. De zoekvraag kan bestaan uit een hoofdvraag en enkele deelvragen.
   
 3. Zoektermen
  Kies de belangrijkste elementen uit de zoekvraag, en zoek hierbij synoniemen, verwante termen, bredere termen (meer algemeen) en nauwere termen (meer specifiek).
   
 4. Zoekstrategieën
  Combineer meerdere zoektermen, let hierbij op de zoekopties die de zoekmachine biedt.
   
 5. Zoekmachines en informatiebronnen
  Kies de zoekmachines en/of informatiebronnen waarin informatie te vinden die aansluit bij de zoekvraag. Zie ook  Zoekmachines.
   
 6. Beoordelen
  Is de gevonden informatie geschikt, zo niet pas de zoekvraag, zoektermen en/of zoekstrategieën aan. Zie ook Betrouwbaarheid.
   
 7. Verwerken
  Zorg bij het overnemen van informatie voor de juiste bronvermelding. Zie ook De APA-richtlijnen