Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

VT jaar 2 - Palliatieve werkwijze en Vaktherapie: E-publicaties

Gids voor het zoeken en vinden van informatie over de palliatieve werkwijze door middel van beeldende, drama- of muziektherapie.

E-publicaties

Een selectie van online titels over de thema's palliatieve werkwijze, rouw en verlies.

Dit overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 21 december 2020

Themanummer

Klaasens, E. (Hoofdred.). (2020). Traumatische rouw [Themanummer]. Impact Magazine, 4(1). Te raadplegen via Arq

Boek

De Mönnink, H. (2017). Verlieskunde: Methodisch kompas voor de beroepspraktijk (7e ongewijzigde druk). Te raadplegen via EBSCO.

Afstudeeropdracht

Koster-Boersma, H., Van der Graaf, J., & Van der Kubbe, D. (2017). ‘Ik ben anders’: Omgaan met verlies en rouw bij mensen met een licht verstandelijke beperking (Afstudeeropdracht). ​Te raadplegen via HBO Kennisbank.

Tijdschriftartikel

Boelen, P. (2016). Complexe rouw begrijpen en behandelen (en andere vraagstukken voor de psychotraumatologie). Directieve Therapie, 36(4), 245-263. Te raadplegen via website Dth

Boek

Van den Beuken-van Everdingen, M. H. J., & Janssen-Jongen, M. L. E. (Reds.). (2010). Casusboek palliatieve zorg. https://doi.org/10.1007/978-90-313-7844-9

Boek

De Groot, M., & De Keijser, J. (2005). Verlies door suïcide: Werkboek voor nabestaanden. Te raadplegen via website Jos de Keijser

Tijdschriftartikel

Slort, W., & Wapenaar, J. (2019). Verdiep je in personen: Communicatie in de palliatieve zorg. Pallium, 21(1), 13-15. https://doi.org/10.1007/s12479-019-0006-7

Boek

Boer, T., Cusveller, B., Koopman, B., & Bakker, D.-J. (2017). Het goede levenseinde in casussen. Te raadplegen via EBSCO.

TV-programma

Verbraak, C. (Regisseur, Interviewer & Samensteller). (2017, 2 januari). De achterblijvers: Gesprekken over rouw [Deel 1]. In Kijken in de ziel. Te raadplegen via Beeld en Geluid op school.

Verbraak, C. (Regisseur, Interviewer & Samensteller). (2017, 9 januari). De achterblijvers: Gesprekken over rouw [Deel 2]. In Kijken in de ziel. Te raadplegen via Beeld en Geluid op school.

Tijdschriftartikel

Boelen, P., De Keijser, J., & Smid, G. (2014). Individuele gevolgen van traumatisch verlies: Rouw na de Vliegramp Oekraïne. Cogiscope, 14(4), 19-25.

Te raadplegen via website Jos de Keijser

Onderzoeksrapport

Van den Berg, M. (2009). Op weg naar goede praktijken in de kinderpalliatieve zorg: Een inventarisatie van onderzoek en praktijk. Te raadplegen via website DocPlayer