Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

VT jaar 2 - Preventie en Beeldende Therapie: E-publicaties

Gids voor het zoeken en vinden van informatie over preventie voor een gezond leven en beeldende therapie.

E-publicaties preventie

Een selectie van online titels over de thema 's preventie en community.

Dit overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 17 augustus 2020

Akkoord

undefinedMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2018). Nationaal Preventieakkoord: Naar een gezonder Nederland. Te raadplegen via Rijksoverheid.

Bevat ook Infographic.

Toolkit

undefinedRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (2018). Toolkit Preventie in de wijk: Samen werken aan gezondheij en welzijn van inwoners. Te raadplegen via RIVM.

Inventarisatie

Hoek, P. (2017). Inventarisatie Preventieve Interventies met betrekking tot het versterken van mentale veerkracht en psychische gezondheid van asielzoekers en vluchtelingen – aanvullende inventarisatie vanuit de vaktherapeutische beroepen. Te raadplegen via Federatie Vaktherapeutische Beroepen.

Rapport

undefinedMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2018). Preventie houdt je gezonder: Verslag van rondetafelgesprekken ter voorbereiding op het Nationaal Preventieakkoord. Te raadplegen via Rijksoverheid.

E-book

undefinedMalchiodi, C.A. (Ed.). (2018). The handbook of art therapy and digital technology. Te raadplegen via EBSCO.

Tijdschriftartikel

Berghs, M., Bootsma, M., Van Hooren, S., Moonen, X., Verdonschot, M. & De Witte, M. (2016). (Be)Leef in de wijk: Ontwikkeling van een vaktherapeutische wijkgerichte verwijs- en behandelroute voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Tijdschrift voor Vaktherapie, 12(4), 15-20. Te raadplegen via Databank Vaktherapie.