Skip to Main Content

Vaktherapie jaar 2 - Preventie en Beeldende Therapie: E-publicaties

Gids voor het zoeken en vinden van informatie over preventie voor een gezond leven en beeldende therapie.

E-publicaties preventie

Een selectie van online titels over de thema 's preventie en community.

Dit overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 25 oktober 2021

Rapport

Projectteam De Krachten Gebundeld. (2021). De krachten gebundeld: Ondersteunen van een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking (Wetenschappelijk rapport). Hanzehogeschool Groningen.

Te raadplegen via Hanzehogeschool Groningen.

Akkoord

undefinedMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2018). Nationaal Preventieakkoord: Naar een gezonder Nederland. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Te raadplegen via Rijksoverheid.

Bevat ook Infographic.

Toolkit

undefinedRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (2018). Toolkit Preventie in de wijk: Samen werken aan gezondheij en welzijn van inwoners.

Te raadplegen via RIVM.

Inventarisatie

Hoek, P. (2017). Inventarisatie Preventieve Interventies met betrekking tot het versterken van mentale veerkracht en psychische gezondheid van asielzoekers en vluchtelingen – aanvullende inventarisatie vanuit de vaktherapeutische beroepen. Federatie Vaktherapeutische Beroepen; Hogeschool Windesheim.

Te raadplegen via Federatie Vaktherapeutische Beroepen.

Eindrapport

Reframing Studio. (2020). Community of Care Midden-Gelderland (Eindrapport).

Te raadplegen via Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Rapport

undefinedMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2018). Preventie houdt je gezonder: Verslag van rondetafelgesprekken ter voorbereiding op het Nationaal Preventieakkoord.

Te raadplegen via Rijksoverheid.

E-book

undefinedMalchiodi, C.A. (Ed.). (2018). The handbook of art therapy and digital technology. Jessica Kingsley Publishers.

Te raadplegen via EBSCO.

Tijdschriftartikel

Berghs, M., Bootsma, M., Van Hooren, S., Moonen, X., Verdonschot, M. & De Witte, M. (2016). (Be)Leef in de wijk: Ontwikkeling van een vaktherapeutische wijkgerichte verwijs- en behandelroute voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Tijdschrift voor Vaktherapie, 12(4), 15-20.

Te raadplegen via Databank Vaktherapie.