Skip to Main Content

Vaktherapie jaar 2 - Preventie en Beeldende Therapie: Vaardigheden

Gids voor het zoeken en vinden van informatie over preventie voor een gezond leven en beeldende therapie.

Vaardigheden

Een selectie publicaties omtrent relevante vaardigheden.

Dit overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 4 september 2020

Boek

Beesley, P., M. Watts, & Harrison, M. (2018). Developing your communication skills in social work. SAGE.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

undefinedNunez, M., Nunez Mahdi, R., & Popma, L. (2017). Interculturele communicatie: Van ontkenning tot wederzijdse integratie (4e herziene druk). Koninklijke Van Gorcum.

BeKijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Boek

undefinedWilken, J. P., & Van Bergen, A.-M. (Reds.). (2016). Handboek werken in de wijk. Uitgeverij SWP.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Mackenbach, J. P., Stronks, K., & Anema, J. R. (2016). Volksgezondheid en gezondheidszorg. Bohn Stafleu van Loghum.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

undefinedHardy, P., & Sumner, T. (2018). Cultivating compassion: How digital storytelling is transforming healthcare (2nd edition). Palgrave Macmillan.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

undefinedBossink, B., & Masurel, E. (2017). Maatschappelijk verantwoord ondernemen (2e druk). Noordhoff Uitgevers.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

undefinedKlomp, K., Wobben, S., & Kleijer, J. (2016). Handboek betekenisvol ondernemen: Het gat in de markt maatschappij. Uitgeverij Business Contact.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.