Skip to Main Content

SURFsharekit: Betekenis kanalen

LibGuide t.b.v. Sharekit trainingen

Betekenis kanalen

Wanneer je de beschikbare metadatavelden zo volledig mogelijk hebt ingevuld (in elk geval de 
verplichte* velden), bepaal je waar en voor wie het materiaal zichtbaar mag worden. SURFsharekit
biedt hiervoor een aantal kanalen, die per template kunnen verschillen.Betekenis kanalen.