Skip to Main Content

SURFsharekit: Materiaal toevoegen

LibGuide t.b.v. Sharekit trainingen

Materiaal uploaden

SURFsharekit biedt de mogelijkheid om 3 verschillende typen materiaal in te voeren:

  • Afstudeerproducten of stageverslagen
  • Onderzoekspublicaties
  • Leermaterialen

Je kunt direct vanuit je Dashboard starten met materiaal toevoegen door op de button Nieuwe publicatie te klikken.

Wanneer je hebt gekozen voor een publicatietype kun je beginnen met het invullen van de beschikbare velden. De velden met een sterretje* zijn verplicht. 

Er verschijnt een pop-up scherm. Maak een keuze voor het organisatieonderdeel waarvoor je het materiaal invoert. In de meeste gevallen is dit het lectoraat waar je aan verbonden bent, maar dit kan ook een project of samenwerkingsverband zijn.
Deze stap wordt overgeslagen als je maar bij 1 organisatieonderdeel bent aangesloten. Je start dan met stap 2 in het pop-up scherm. Hier selecteer je het type publicatie dat je gaat invoeren: een afstudeerproduct of stageverslag, een leermateriaal of een onderzoekspublicatie


Op basis van je keuze krijg je een scherm te zien met de velden die je moet invullen om het materiaal te kunnen publiceren.