Skip to Main Content

Social Work Deeltijd themagids - Literatuuronderzoek: Boekenlijst

Gids voor het zoeken naar, beoordelen en verwerken van betrouwbare informatie.

Boekenlijst Social Work Deeltijd

Van iedere verplichte of aanbevolen titel staat de link naar de catalogus om te zien hoeveel papieren exemplaren zich in de collectie bevinden en indien van toepassing een link naar het e-book. Alle vermeldingen zijn volgens de APA-richtlijnen.

Boekenlijst 2022-2023

Jaar 1 Basis Sociaal Werk

Feldman, R. S. (2020). Ontwikkelingspsychologie (D. van der Loon, L. Voets, & G. van der Wielen, Nederlandstalige bew.; V. Walsmit, G. Bouman, T. Zuiderbaan, & M. Kerkhof, Vert.; 8e editie). Pearson Benelux.
Bekijk in de catalogus

Rigter, J. (2008). Het palet van de psychologie: Stromingen en hun toepassingen in hulpverlening en opvoeding (4e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Sepmeijer-Schmal, D., & Sepmeijer, M. (2021). Recht voor de sociaal professional (2e druk). Boom.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Spierts, M., Sprinkhuizen, A., Scholte, M., Hoijtink, M., De Jonge, E., & Van Doorn, L. (Reds.). (2017). De brede basis van het sociaal werk: Grondslagen, methoden en praktijken. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Visser, B., & Terlouw, H. (2017). Relaties hanteren (4e druk). ThiemeMeulenhoff.
Bekijk in de catalogus


​Jaar 1 Werken in het Sociaal Domein

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2020). Gedrag in organisaties (D. Hulsteijn, G. J. Kerkdijk, & R. Nunez Mahdi, Nederlandstalige bew.; I. Smeets, Vert.; 14e editie). Pearson.
Bekijk in de catalogus

Spierts, M., Sprinkhuizen, A., Scholte, M., Hoijtink, M., De Jonge, E., & Van Doorn, L. (Reds.). (2017). De brede basis van het sociaal werk: Grondslagen, methoden en praktijken. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Jaar 2 Verdieping van Sociaal Werk: Begeleiden van complexe cliëntsituaties in de beroepscontext van de sociaal werker

Beurskens, E., Van der Linde, M., & Baart, A. (2019). Praktijkboek presentie. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

De Wachter, D., & Keirse, M. (2020). Goed leven: Met kwetsbaarheid en beperking. LannooCampus.
Bekijk in de catalogus

Hordijk, A., & Van Genugten, A. (2021). Psychische aandoeningen: Psychopathologie vanuit herstelperspectief. Boom.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Langedijk, J. (2018). Praktijkboek herstelondersteunende zorg. Uitgeverij SWP.
Bekijk in de catalogus

Remmerswaal, J. (2013). Handboek groepsdynamica: Een inleiding op theorie en praktijk (11e herziene druk). Boom.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


​Jaar 2 Keuzemodule: Creatief begeleiden

Beekers, P., Kroes, R., & Van Rosmalen, J. (2017). Creativiteit als uitdaging in sociaal werk: De waarde van anders. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Crasborn, J., & Buis, E. (2008). HOE-boek voor de coach: Tips, modellen en vragen voor werkgerelateerde, individuele coaching (2e druk). Thema.
Bekijk in de catalogus


​Jaar 2 Keuzemodule: Pedagogiek

Bolt, A. (2017). Het gezin centraal: Handboek voor ambulante hulpverleners (9e compleet herziene druk). Uitgeverij SWP.
Bekijk in de catalogus


​Jaar 2 Keuzemodule: Regisseren en motiveren

Bruijn, J., & Van Riet, N. (2022). Casemanagement: De methodiek van interdisciplinair samenwerken (10e herziene druk). Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Jungmann, N., & Madern, T. (2021). Basisboek aanpak schulden (2e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2014). Motiverende gespreksvoering: Motiverende gespreksvoering, mensen helpen veranderen (G. M. Schippers & M. F. Zinn, Vert.; 3e editie). Ekklesia.
Bekijk in de catalogus 

Sepmeijer-Schmal, D., & Sepmeijer, M. (2021). Recht voor de sociaal professional (2e druk). Boom.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


​Jaar 2 Keuzemodule: Smart health

Wicherink, B. (2018). Tussen kwetsbaarheid en kracht: Technologie in het hart van zorg en welzijn. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Jaar 3 Visie op sociale kwaliteit + Sociale Professional 3.0

Beekers, P., Kroes, R., & Van Rosmalen, J. (2017). Creativiteit als uitdaging in sociaal werk: De waarde van anders. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Jaar 4 Praktijkverbetering

Van 't Veer, J., Wouters, E., Veeger, M., & Van der Lugt, R. (2020). Ontwerpen voor zorg en welzijn. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Aanbevolen

Hart, W. (met Buiting, M., & Klarenbeek, R.). (2017). Anders vasthouden: 9 sleutels voor het werken vanuit de bedoeling. Vakmedianet.
Bekijk in de catalogus

Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Laatste aanvulling: 22 juni 2022