Skip to Main Content

Social Work Deeltijd themagids - Literatuuronderzoek: Zoekstappen

Gids voor het zoeken naar, beoordelen en verwerken van betrouwbare informatie.

Stappenplan

 1. Probleemstelling
  Begin met het formuleren van de probleemstelling. Gaat het bijvoorbeeld om één of meerdere personen, is de leeftijd van belang, het opleidingsniveau, gaat het om kinderen of volwassenen, etc.
   
 2. Zoekvraag
  Formuleer aan de hand van de probleemstelling de zoekvraag. Hoe duidelijker de zoekvraag, hoe groter de kans om relevante informatie te vinden. De zoekvraag kan bestaan uit een hoofdvraag en enkele deelvragen.
   
 3. Zoektermen
  Kies de belangrijkste elementen uit de zoekvraag, en zoek hierbij synoniemen, verwante termen, bredere termen (meer algemeen) en nauwere termen (meer specifiek).
  Tip: download het Zoekschema.
   
 4. Zoekstrategieën
  Combineer meerdere zoektermen, let hierbij op de zoekopties die de zoekmachine biedt.
   
 5. Zoekmachines en informatiebronnen
  Kies de zoekmachines en/of informatiebronnen waarin informatie te vinden die aansluit bij de zoekvraag. Zie ook  Zoekmachines.
   
 6. Beoordelen
  Is de gevonden informatie geschikt, zo niet pas de zoekvraag, zoektermen en/of zoekstrategieën aan. Zie ook Betrouwbaarheid.
   
 7. Verwerken
  Zorg bij het overnemen van informatie voor de juiste bronvermelding. Zie ook De APA-richtlijnen
   

Kennisclip - Informatievaardigheden: Een introductie (9:47)

Stappenplan voorbeeld

 1. Probleemstelling
  Jongeren met autisme willen graag zelfstandig wonen en hebben daar begeleiding bij nodig.
   
 2. Zoekvraag
  Hoofdvraag: Hoe kan een sociaal werker jongeren met autisme op weg helpen naar een zelfstandig leven?
  Deelvraag 1: Wat is autisme?​
  Deelvraag 2: Welke succesvolle voorbeelden bestaan er van ondersteuning van jongeren met autisme?​
  Deelvraag 3: Is het zinvol om familie en vrienden bij de ondersteuning te betrekken? 
   
 3. Zoektermen
  Kies de belangrijkste elementen uit de zoekvraag, en zoek hierbij synoniemen, verwante termen, bredere termen (meer algemeen) en nauwere termen (meer specifiek).
   
  Onderwerp Autisme Jongeren Zelfstandig leven
  Synoniemen Autistische stoornis Adolescenten Zelfstandigheid
  Verwante termen Asperger, PDD-NOS Jeugd Begeleid wonen, empowerment, zelfregie
  Bredere termen Ontwikkelingsstoornis Kinderen Onafhankelijk(heid)
  Nauwere termen Autisme spectrum stoornis, ASS Jongvolwassenen Levensloopbegeleiding
 4. Zoekstrategieën
  Combineer meerdere zoektermen door middel van bijvoorbeeld dubbele aanhalingstekens en/of AND, OR, NOT toe te voegen en/of trunceren (zoeken met *).
  Zie zoektips GoogleGoogle ScholarHANQuest en Nexis Uni.
   
 5. Zoekmachines en informatiebronnen
  Kies de zoekmachines en/of informatiebronnen waarin informatie te vinden die aansluit bij de zoekvraag. Zie ook  Zoekmachines.
   
 6. Beoordelen
  Is de gevonden informatie geschikt, zo niet pas de zoekvraag, zoektermen en/of zoekstrategieën aan. Zie ook Betrouwbaarheid.
   
 7. Verwerken
  Zorg bij het overnemen van informatie voor de juiste bronvermelding. Zie ook De APA-richtlijnen
   

Onderzoeksvraag (2:08)

Theoretisch kader (1:39)

Privacygevoelige data (1:48)