Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Social Work Deeltijd - Tijdschriften: Sociologie

Een overzicht van alle tijdschriften social work aanwezig in Studiecentrum Kapittelweg, zowel op papier als digitaal.

Groepen

Groepen: Tijdschrift voor groepsdynamica & groepspsychotherapie
Uitgave van Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie (NVGP)Movisie

ISSN 1871-1146
Verschijnt 4× per jaar
Voortzetting van Groepspsychotherapie

Aanwezig: volume 1, nummer 1, 2006 - heden (papier - bewaartermijn 20 jaar), volume 1, nummer 1, 2006 - heden (online)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Platform voor communicatie, actuele stukken, opiniërende stukken, verslagen van boeken, congressen enzovoort, maar ook voor persoonlijke visies en ervaringen die groeps(psycho)therapie dan wel groepsdynamica als onderwerp hebben. Alle nummers staan, met uitzondering van de meest recente edities, gratis  online.

Sociologie Magazine

Sociologie Magazine
Uitgave van VirtùmediaMovisie

ISSN 1877-8216
Verschijnt 4× per jaar
Voortzetting van Facta

Aanwezig: volume 17, nummer 1, 2009 - heden (bewaartermijn 10 jaar)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Tijdschrift over de laatste ontwikkelingen in de sociale wetenschappen in binnen- en buitenland. Het tijdschrift bericht over trends in de sociale wetenschappen door informatieve en opiniërende artikelen over samenleving, onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven. Vaste onderdelen zijn interviews met prominente sociale wetenschappers, de ins en outs van sociologie-opleidingen aan de verschillende universiteiten en rapportages over controversies in de sociale wetenschap, naast rubrieken over de beroepspraktijk, columns, gesignaleerde boeken en ander belangrijk vaknieuws.
De website biedt aanvullende informatie en de inhoudsopgave van het meest recente nummer; een deel van de artikelen staat gratis online.

Waardenwerk

Waardenwerk: Journal of Humanistic Studies
Uitgave van SWP

ISSN 2214-3149
Verschijnt 4× per jaar
Voortzetting van Tijdschrift voor Humanistiek

Aanwezig: volume 14, 2013 - volume 18, 2017 (papier - bewaartermijn 10 jaar)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Nederlandstalig tijdschrift dat zich richt op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen. De website biedt aanvullende informatie en inhoudsopgaven.