Skip to Main Content

Social Work Deeltijd - Tijdschriften: Zorg

Een overzicht van alle tijdschriften social work aanwezig in Studiecentrum Kapittelweg, zowel op papier als digitaal.

Zorg+ Welzijn

Zorg+ Welzijn: Voor alle professionals met een hart
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 1381-4664 (papier), 2468-1369 (online)
Verschijnt 10× per jaar
Voortzetting van Welzijnsweekblad

Aanwezig vanaf: volume 1, 1994 – volume 23, 2017 (papier, bewaartermijn 10 jaar), volume 22, nummer 1, 2016 - heden (online)
Doorzoekbaar in HANQuest

Magazine met relevante achtergronden, interessante interviews, prikkelende columns en handige tips ter ondersteuning van het dagelijks werk in het sociaal domein. Maak kennis met het werk van collega’s in het dynamische werkveld en blijf op de hoogte van de veranderingen in de jeugdzorg, ggz, de gehandicaptenzorg, het jongerenwerk, het zorgen in de wijk, het welzijnswerk en de thuiszorg. De website biedt aanvullende informatie, onder meer met Onderzoek en Dossiers en een abonnement op een nieuwsbrief. Het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

Participatie en Herstel

Participatie en Herstel: Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen
Uitgave van SWP

ISSN 2405-8173
Verschijnt 4× per jaar
Voortzetting van Rehabilitatie en Herstel

Aanwezig vanaf: volume 6, nummer 3, 2017 – heden (papier - bewaartermijn 10 jaar), volume 24, nummer 1, 2015 - heden (online, inlog op te vragen bij de informatiespecialist)

Vakblad dat zich richt op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van volwassenen, ouderen, jongeren en dak- en thuisloze mensen met psychische of verstandelijke beperkingen, met een verslaving of met forensische problematiek. Het tijdschrift is bedoeld voor werkers in wijkteams, gemeentelijke Wmo-functies, beschermende woonvormen en maatschappelijke opvang. De bijbehorende  website biedt aanvullende informatie en samenvattingen van de artikelen.

Dagbesteding

Dagbesteding: Vakblad voor professionals in zorg & welzijn 
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 02589-2401 (papier) 2589-241X (online)
Verschijnt 10× per jaar
​Voortzetting van AS

Aanwezig vanaf: volume 39, nummer 1, 2018 - heden (online)
Doorzoekbaar in HANQuest

Vakblad voor activiteitenbegeleiders, werkzaam in de ouderenzorg (intra- en extramuraal), de psychiatrie en de zorg voor (verstandelijk) gehandicapten. Het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

GZ-psychologie

GZ-psychologie: Het vakblad over gezondheidspsychologie, psychotherapie en psychiatrie
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 1879-5080 (papier), 1879-5099 (online)
Verschijnt 8× per jaar
Hierin opgegaan PsychoPraktijk

Aanwezig vanaf: volume 8, nummer 6, 2016 – heden (papier), volume 1, nummer 1, 2009 – heden (online)
Doorzoekbaar in HANQuest

Vakblad met wetenschappelijke artikelen over diagnostiek, indicatiestelling en behandelingen, daarnaast informatie over de praktische uitoefening van het vak, zoals de opleiding, profielen en richtlijnen en een aantal vaste rubrieken, zoals nieuws en agenda. Het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

Zorgvisie

Zorgvisie: Magazine voor beleid en management
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 1384-4199 (papier), 2468-1415 (online)
Verschijnt 12× per jaar
​Voortzetting van Het ziekenhuis 

Aanwezig vanaf: volume 46, nummer 1, 2016 - heden (online)
Doorzoekbaar in HANQuest

Nieuws, achtergronden en analyses in de gezondheidszorg. Het tijdschrift zoekt de verdieping en informeert over oplossingen die de zorg beter maken aan de hand van spraakmakende interviews, best practices, achtergrondverhalen, analyses en thema-artikelen. Op de website staat het laatste nieuws en verdieping over actuele thema’s. Het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

Verslaving

Verslaving: Tijdschrift over verslavingsproblematiek
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 1875-1842 (papier), 1875-7073 (online)
Verscheen 4× per jaar
Voortzetting van Handboek verslaving en Nieuwsbrief verslaving

Aanwezig vanaf: volume 1, 2005 – volume 13, 2017 (papier, bewaartermijn 5 jaar), volume 1, nummer 1, 2005 – volume 13, 2017 (online)
Doorzoekbaar in HANQuest

Achtergronden van de dagelijkse beroepspraktijk in de verslavingszorg met toegankelijke en gedegen informatie over de preventie, de behandeling en de maatschappelijke opvang van verslaafden. Daarnaast besteedt Verslaving aandacht aan de verslavende middelen zelf en aan de omgang met verslaafden. Deze achtergrondinformatie wordt afgewisseld met onderhoudende korte bijdragen, prikkelende discussies, toelichtingen en actuele literatuurinformatie. Het archief van het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

AS

AS: Maandblad voor de Activiteitensector
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 0168-2857 (papier), 2468-1407 (online)
Verschijnt 10× per jaar
​Voortgezet als Dagbesteding

Aanwezig vanaf: volume 1, 1980 - volume 38, 2017 (papier - bewaartermijn 5 jaar), volume 37, nummer 1, 2016 - volume 38, 2017 (online)
Doorzoekbaar in HANQuest

Vakblad voor activiteitenbegeleiders over actuele ontwikkelingen in onder meer ouderenzorg, psychiatrie en gehandicaptenzorg, Het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.