Skip to Main Content

Verpleegkunde - Vervolgopleidingen (post-hbo) - Ebp: 1. Oriënteren

Stappenplan en voorbeeld

Informatiebehoefte bepalen

 

 

 

De informatie die je zoekt, is geheel afhankelijk van je informatiebehoefte. Jouw informatiebehoefte is de basis voor het formuleren van jouw zoekvraag

Bij evidence-based practice gaat het erom, dat je het best beschikbare bewijs boven tafel krijgt bij een klinische vraag (zie afbeelding). Je gaat in wetenschappelijke bronnen op zoek naar evidence. 

Oriënteren in medische bronnen

Om het opstellen van een goede PICO-vraag te vergemakkelijken, kunnen onderstaande klinische zoekmachines en richtlijnen oriënterend geraadpleegd worden. Noteer alvast eventuele bruikbare zoektermen of artikelen die je tegenkomt! Tip: gebruik hierbij het zoekschema.

Oriënteren in HANQuest

Oriënteren in Google Scholar

Google Scholar Search

EBP en de verpleegkundige

 

EBP is klinische besluitvorming door de verpleegkundige. De verpleegkundige neemt wetenschappelijke kennis, ervaringskennis en de voorkeuren van de patiënt mee bij het vaststellen van effectieve zorg voor een specifieke patiënt.

Veel verpleegkundige behandelbeslissingen zijn (nog) niet wetenschappelijk onderbouwd. Dat komt omdat er nog geen onderzoek naar is gedaan. Door systematisch naar literatuur te zoeken, zie je waar de hiaten in het onderzoek zitten en welk onderzoek nodig is om het verpleegkundig beroep evidence based uit te kunnen voeren.

Oriëntatie op het onderwerp

Het is om verschillende redenen verstandig om je te oriënteren op je onderwerp:

  • je onderzoekt hiermee wat je al weet over het onderwerp
  • ​wat je nog meer te weten wilt komen, de precieze afbakening van je onderwerp en
  • je raakt thuis in de veelgebruikte terminologie binnen je onderwerp (dit heb je nodig voor het bepalen van je zoektermen).

Er zijn verschillende manieren om je te oriënteren op een onderwerp:

  • experts benaderen,
  • naslagwerken inzien,
  • grasduinen op internet,
  • een globale zoekactie in bibliotheekcatalogi en databanken

In de oriëntatiefase kun je jezelf de volgende vragen stellen:

  • Voor wie is de vraag van belang? Voor jezelf (privé), of voor een opdrachtgever (zakelijk)?
  • Zoek je feitelijke informatie of ben je meer geïnteresseerd in verschillende meningen en opvattingen over je onderwerp?
  • Over hoeveel tijd en welke middelen beschik je en hoe uitgebreid moet je onderzoeksverslag zijn?

Je geeft hiermee voor jezelf aan in welke context je de informatie zoekt. Dit kan van invloed zijn op de informatie(bronnen) die je kiest.