Skip to Main Content

TP Literatuuronderzoek – Jaar 2 – Assessment en talentontwikkeling (A&T): Zoeken

Zoektermen schema (bouwsteenmethode)

Deel je zoekvraag op in elementen. Voor elk element uit je zoekvraag noteer je relevante zoektermen in een schema. Hierbij denk je na over synoniemen, bredere en nauwere termen, verwante termen en vertalingen.

Verdiep je in de vakterminologie die relevant is voor jouw onderzoeksvraag. 

De horizontale termen in onderstaand schema combineer je in je zoekacties met AND, de verticale met OR.

Uitgaande van onderstaande zoekvraag kan je zoektermen schema er als volgt uitzien; 

Wat zijn goede online coachingsinterventies die bijdragen aan de doorontwikkeling van 21st century skills bij medewerkers?​

Online coachingsinterventies

21st century skills

Medewerkers

Synoniemen

21e eeuwse vaardigheden, ...

Werknemers, …

Bredere termen

Interventies, Coachingsinterventies, …

Vaardigheden, Competenties, Kwaliteiten, …

Personeel, …

Nauwere termen

Asynchrone e-coaching, Synchrone e-coaching, …

Verandervermogen, Zelfreflectie, Creatief denken, Samenwerken, Empathisch vermogen, …

Kantoorpersoneel, …

Verwante termen

Online methoden, Online technieken, …

21e eeuwse competenties, …

Arbeid, Werk, …

Vertalingen

E-coaching, Online coaching, Remote coaching, Web coaching, Cyber coaching, Digital coaching, I-coaching,

Virtual coaching, Asynchronous virtual coaching, Electronic coaching, Asynchronous communication, Methods, Techniques, Intervention, …

21st century skills, Twenty-first century skills, 21st century competences, Critical thinking, Creativity, Self-direction, Communication, Leadership, Research skills, …

Personnel, Work, Contemporary workplaces, …

Goede zoektermen bepalen met hulp van HANQuest

Wanneer je in HANQuest zoektermen invult, krijg je allerlei suggesties voor andere gerelateerde termen in een uitrol menu. Als je de zoekopdracht gegeven hebt kun je tevens kijken bij onderwerp en hiermee je zoektermen verfijnen.

Goede zoektermen bepalen met hulp van de databank ERIC of PsycINFO

Met  behulp van bijvoorbeeld de databank  ERIC kun je ideeen opdoen voor synoniemen, bredere, nauwere en verwante termen. Klik in de databank het vakje "Termen voor onderwerp voorstellen" aan. De databank PsycINFO werkt op dezelfde manier.

Toegang tot alle databanken loopt via de website van de HAN Studiecentra. Zoek in de databanken op ERIC of PsycINFO. Het kan zijn dat je jouw HAN Account moet invullen voor toegang.

Goede zoektermen bepalen met hulp van PubMed

Met behulp van de MeSH database in PubMed kun je makkelijk (wetenschappelijke) synoniemen, nauwere, bredere en verwante termen zoeken en vinden.

Gecombineerd zoeken met AND, OR, NOT (Booleaans zoeken)

Zoeken met behulp van de zogeheten Booleaanse operatoren AND, OR en NOT helpt je om een behapbaar aantal zoekresultaten te vinden, die ook voldoende relevant zijn voor je vraag (kwantiteit / kwaliteit). 

Hieronder is het zoekresultaat steeds donker gekleurd. Wat doen AND, OR en NOT met je zoekresultaat?

AND-operator: Resultaat is pagina's waarin beide termen voorkomen. 


OR-operator: Resultaat is pagina's waarin ten minste één van beide termen voorkomt. Beide mag dus ook. 

 

NOT-operator: Resultaat is pagina's waarin wel de term 21st century skills voorkomt, maar niet de term leiderschap. 

 

De Booleaanse operatoren zijn AND, OR en NOT, maar iedere informatiebron hanteert eigen schrijfwijze. Zo kan AND ook als + worden geschreven en NOT als -. Raadpleeg de helpfunctie van je informatiebron voor de juiste schrijfwijze.

Dubbele aanhalingstekens

Door twee of meer zoektermen tussen dubbele aanhalingstekens te plaatsen geef je aan dat ze precies in deze volgorde achter elkaar moeten voorkomen in het zoekresultaat.
Dit kun je bijvoorbeeld gebruiken bij het zoeken op een voor- en achternaam.
Woorden die we in het Nederlands vaak aan elkaar schrijven, worden in het Engels meestal als twee losse woorden geschreven. Door aanhalingstekens voor en achter deze woorden te zetten kun je toch op deze combinatie zoeken.
Voorbeeld van het gebruik van dubbele aanhalingstekens: “Duurzame inzetbaarheid” of "Bram Visser".

Trunceren

In diverse bronnen, waaronder HANQuest, kan trunceren zinvol zijn.

Voorbeeld van trunceren:  leider? 

Er zal nu in één keer gezocht worden op onder andere leider, leiderschap, leiderschapsstijlen,... Dus op alles wat nog achter leider? kan komen. 

Bij trunceren breek je een woord af. Het einde vervang je door een asterisk (*) of vraagteken (?), ook wel een wildcard genoemd. Trunceren vergroot je zoekresultaat! Het heeft als nadeel dat resultaten soms minder relevant zijn omdat je zoekterm minder specifiek was.

De meeste informatiebronnen bieden alleen de mogelijkheid om rechts te trunceren, dus aan het einde van de woordstam. De meest gebruikte tekens voor trunceren zijn *, ?, %, #. Bekijk per informatiebron welk teken gebruikt moet worden.

Sneeuwbalmethode en citatiezoeken

De sneeuwbalmethode is een zoekmethode waarbij je gebruik maakt van literatuurverwijzingen. Je uitgangspunt is een geschikt boek/artikel dat je gevonden hebt en goed past bij je onderwerp. Vervolgens gebruik je de literatuurlijst van deze tekst om verder te zoeken. Je zoekt de artikelen, boeken, etc. waar in de literatuurlijst naar verwezen wordt op, leest deze, en raadpleegt vervolgens ook van deze teksten de literatuurverwijzingen. Het nadeel van deze methode is dat de informatie die je op deze manier vindt, steeds minder actueel is.

Omgekeerd kan ook, je zoekt dan op basis van je gevonden boek/artikel juist naar steeds recentere literatuur over het onderwerp. We noemen dit citatiezoeken. Je zoekt dan naar bronnen waarin naar je begin boek/artikel verwezen wordt.
Onder andere de zoekmachine Google scholar en de databank Web of Science geven bij zoekresultaten aan in hoeveel andere informatiebronnen je begin bron is geciteerd, met links naar deze recentere bronnen.

In veel online bronnen staan hyperlinks naar andere informatiebronnen over hetzelfde onderwerp en in de meeste gevallen op hetzelfde kennisniveau.