Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Academie Sport en Bewegen - Digitaal Studiecentrum: Databanken NL

LibGuide over de digitale content van de Academie Sport en Bewegen

Databanken Nederlands

Hieronder vind je een selectie van Nederlandstalige bronnen. Sommige zijn zeer algemeen, andere zijn specifiek sportgerelateerd. Soms heb je direct toegang tot de informatie in de databank, soms nadat je bent ingelogd met jouw HAN-account. Dit laatste geldt voor Academia, Dieetbehandelingsrichtlijnen, LexisNexis, PiCarta en Van Dale Woordenboeken. 

Bij elk bron of databank staat vermeld voor welk doel je de content kunt gebruiken. De ene databank bevat geschikte informatie voor het schrijven van de inleiding van jouw onderzoek, de andere databank bevat cijfers en gegevens ter onderbouwing van jouw onderzoeksvraag. Er zijn uiteraard nog veel meer geschikte bronnen. Raadpleeg hiervoor de informatiespecialist van jouw opleiding (zie tabblad 'Ask a librarian').

Klik op het logo om de databank van de organisatie (dus niet de algemene website) te bekijken.

Problemen met digitale toegang? Stuur een mail naar Digitaal Studiecentrum, eventueel met een screenshot van de pagina waar het probleem zich voordoet.

Academia

Beeld en Geluid in Academia is de online toegang tot duizenden uren streaming content voor het hoger onderwijs in Nederland, geselecteerd uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Materiaal bestaat uit polygoonjournaals, amateurfilms en programma's van de publieke omroep, rondom de thema's:  Nederlandse geschiedenis, medische wereld, mediageschiedenis, politiek & recht, natuur & milieu, entertainment en curiosa.

Alles over Sport

Alle kennis over sport en bewegen op één plek. Zoek op onderwerp en kies voor relevantie, datum of titel van de publicatie.

CBS Statline

Statline is de openbare databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS verzamelt gegevens over de Nederlandse maatschappij en economie. Het is mogelijk om zelf tabellen en grafieken te maken in Statline.

Bevat gebruikershandleiding en demonstratiefilmpjes.

Centraal Planbureau

Onderzoeksinstituut dat economische beleidsanalyses maakt. Het CPB analyseert de gevolgen voor de Nederlandse economie van nieuw beleid of beleidswijzigingen.

Abonneer op nieuwsbrief (eens per maand), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

Dieetbehandelingsrichtlijnen

Deze databank bevat een serie richtlijnen over voeding in wedstrijdsport.De richtlijnen zijn zoveel mogelijk op evidence based handelen vastgesteld.

Ga direct naar de richtlijn voor wedstrijdsport.

HBO Kennisbank

De HBO Kennisbank bevat scripties van studenten van hogesholen in Nederland, dus ook van sport en bewegen. Er zijn behoorlijk wat scripties van deze opleiding in de HBO Kennisbank opgenomen. Deze zijn voornamelijk te vinden via de toegang Thema gezondheid, terug te vinden op de startpagina van de HBO Kennisbank.

 

Voor het schrijven van de inleiding van jouw onderzoek geven de scripties in de HBO Kennisbank handige voorbeelden. Bevat zoektips.

Kenniscentrum Sport

Interventies voor professionals op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Het is gericht op interventies passend bij verschillende situaties en doelgroepen.

WorldCat

WorldCat is een wereldwijde online catalogus. In WorldCat is het mogelijk om informatie te vinden over materialen van de catalogus van de HAN Studiecentra, van bibliotheken in Nederland en daarbuiten. Verder kan er ook (beperkt) op tijdschriftartikel worden gezocht. WorldCat biedt goede mogelijkheden voor APA- en andere bronvermeldingen.

NAZ

Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg. NAZ is een database met Nederlandstalige artikelen op het gebied van medische onderwerpen. De referenties komen uit circa 150 Nederlandse tijdschriften van 2000 tot en met heden. 

Bevat zoektips.

Mulier Instituut

Onafhankelijke en landelijke opererende stichting. Doel van het Mulier Instituut is de bevordering van de sociaal-wetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het terrein van sport. Je vindt er onder andere publicaties, websheets, infographics en websheets.

Nivel

Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg onderzoekt de effectiviteit en kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en de relaties tussen zorgaanbieders, zorgconsumenten, zorgverzekeraars en de overheid.

Bevat naast publicaties (link via logo) een aparte toegang tot overzichtsstudies.

RUQuest

Een zoekmachine met informatiebronnen die de Radboud Universiteit beschikbaar stelt. Klik op 'continue as guest' om een overzicht te krijgen van beschikbaar materiaal. Studenten van de HAN kunnen bij de Universiteitsbibliotheek ook (digitaal)materiaal inzien en lenen.

Bevat helpfunctie.

Sport Knowhow XL

Dit informatieplatform richt zich op de zakelijke sportmarkt in Nederland. In de database van Sport Knowhow XL staan bedrijven en organisaties met betrekking tot sport als professioneel werkterrein. Het platform biedt tevens een overzicht van praktijkcases, vakliteratuur, vacatures en een agenda met relevante congressen.

Van Dale Woordenboeken

Van Dale bevat een ruim aantal woordenboeken, variërend van eentalige Nederlandse en Engelse woordenboeken tot tweetalige woordenboeken van of naar het Nederlands. Het biedt ook toegang tot handboeken van het Nederlands en Engelse en spelligshulp.

Loket Gezond Leven

In deze database van het Centrum voor Gezond Leven van het RIVM staan leefstijlinsterventies om handvatten te bieden aan professionals bij hun bijdrage aan de leefstijl van burgers.