Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Academie Sport en Bewegen - Digitaal Studiecentrum: Organisaties

LibGuide over de digitale content van de Academie Sport en Bewegen

Organisaties en instituten: Nederland

In Nederland houden zich verschillende organisaties en instituten bezig met onderzoek naar en informatie geven over sport en sportgerelateerde onderwerpen, soms in opdracht van de Rijksoverheid.

Onderzoeksresultaten en andere publicaties zijn in de meeste gevallen gratis te downloaden. Klik op het logo van de organisatie om de website bekijken. Toegang tot de databank van de organisatie vind je onder het tabblad 'Databanken' van deze LibGuide.

ALO Nederland

Samenwerkingsverband van de zes landelijke Academies voor Lichamelijke Opvoeding (ALO). Hier bundelen deze opleidingsinstituten hun krachten en werken hierin nauw samen op het gebied van kennisontwikkeling, kennisdeling en innovatie.

Zoek op actuele berichten.

 

 

Alles over sport

Alle kennis over sport en bewegen op één plek. Zoek op onderwerp en kies voor relevantie, datum of titel van de publicatie.

Abonneer op nieuwsbrief (tweewekelijks).

 

 

Centraal Bureau voor de Statistiek

Betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Het CBS voert overheidstaken uit, maar valt niet direct onder een ministerie.

Abonneer op Nieuwsberichten (dagelijks) of Statisch Bulletin (wekelijks), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

Centraal Planbureau

Onderzoeksinstituut dat economische beleidsanalyses maakt. Het CPB analyseert de gevolgen voor de Nederlandse economie van nieuw beleid of beleidswijzigingen.

Abonneer op nieuwsbrief (eens per maand), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

 

Kenniscentrum Sport

Biedt handige instrumenten, kennisplatformen, publicaties en informatie over subsidies. Het Ministerie van VWS is de belangrijkste opdrachtgever.

Abonneer op de nieuwsbrieven.

Loket Gezond Leven

Centrum voor Gezond Leven van het RIVM bevat leefstijlinterventies om handvatten te bieden aan professionals bij hun bijdrage aan de leefstijl van burgers.

Abonneer op nieuwsbrief.

Meeting for European Sport Participation and Sport Culture Research

Deze website is een product van MEASURE (Meeting for European Sport Participation and Sport Culture Research) en wil de verschillen en trends in sport participatie verklaren.

Bekijk de publicaties.

Ministerie van VWS

Ministerie van overheidsbeleid op het gebied van volkgezondheid, welzijnszorg en sport.

Abonneer op nieuwsbrieven.

Mulier Instituut

Onafhankelijke en landelijke opererende stichting, die werkt zonder winstoogmerk. Doel van het Mulier Instituut is de bevordering van de sociaal-wetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het terrein van sport. Je vindt er onder andere publicaties, websheets, infographics en websheets.

Abonneer op de nieuwsbrief.

Nivel

Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg onderzoekt de effectiviteit en kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en de relaties tussen zorgaanbieders, zorgconsumenten, zorgverzekeraars en de overheid.

Abonneer op de  nieuwsbrief of nieuwe publicaties.

NOC*NSF

Het NOC*NSF is een Nederlandse sportorganisatie met als doel (top)sport in Nederland te bevorderen: Monitoren worden ingezet voor het verzamelen van feiten, kengetallen en andere harde gegevens om de waarde van het gevoerde sportbeleid aan te tonen.

Abonneer op nieuwsbrief.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Nationaal sociaalwetenschappelijk onderzoeksinstituut. Het SCP valt formeel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Abonneer op Attenderen op publicaties (op thema), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

Sport en bewegen in de buurt

Een overzicht van succesvol sport- en bewegingsbeleid. Landelijke instellingen werken samen voor lokaal sportbeleid.

Bevat een menukaart Sportimpuls, een menukaart KSG en een zelfscan Sportimpuls.

 

Sportdeelname

Cijfers, trends en achtergronden van sportdeelname, een samenwerking van landelijke instellingen. Het Mulier Instituut voert de redactie van de site. Te vinden op de site van het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en Sport.

Abonneer op nieuwsbrief.

Sport Knowhow XL

Dit informatieplatform richt zich op de zakelijke sportmarkt in Nederland. In de database van Sport Knowhow XL staan bedrijven en organisaties met betrekking tot sport als professioneel werkterrein. Het platform biedt tevens een overzicht van praktijkcases, vakliteratuur, vacatures en een agenda met relevante congressen.

TNO

De Nederlandse Organisatie voor toegepas-natuurwetenschappelijk onderzoek is het grootste onderzoeksinstituut in Nederland. De doelstelling is het toepassen van wetenschappelijke kennis in de praktijk van overheden en andere marktpartijen.

Ze hebben onder andere het aandachtsgebied Gezond Leven, dat is onderverdeeld in Roadmaps en Expertisegroepen. 

 

Vereniging Sport en Gemeenten

Deze organisatie zet zich in om gemeenten in de volle breedte te ondersteunen op de beleidsvelden sport en bewegen.

Het magazine Sport & Gemeenten is via de HAN Studiecentra (studiecentrum Sport en Bewegen) in te zien.

Volkgezondheid- en Zorg.info

Volksgezondheid- en Zorg.info is een product van het RIVM. Het geeft toegang tot wetenschappelijke, onafhankelijke informatie en nestaat uit Sport KernindicatorenSport op de kaart en Sport Toekomstverkenning.

Abonneer op nieuwsbrief.

ZonMw

Organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie; financiert onderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Bekijk onderzoeksresultaten over onder meer Jeugd, Ouderen en GGz of abonneer gratis op nieuwsbrieven, Mediator of alerts.