Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Verpleegkundige Studies - Kwaliteitsproject: 1. Oriënteren

LibGuide voor praktijkgericht onderzoek van studenten verpleegkunde

Informatiebehoefte bepalen

  De  informatie die je zoekt is geheel afhankelijk van je informatiebehoefte. Je informatiebehoefte is de basis voor het formuleren van je zoekvraag.

Op het moment dat je praktijkgericht onderzoek gaat doen, is het van belang dat je goed op de hoogte bent van de huidige kennis over jouw onderwerp. Het helpt je om focus aan te brengen in jouw praktijkgerichte onderzoek (het afbakenen) en om te achterhalen of er al eerder onderzoek is gedaan naar het onderwerp dat je bestudeert. Bovendien zal deze oriënterende literatuursearch ondersteuning bieden bij het schrijven van de inleiding en discussie van jouw onderwerp.

Bronnen voor het oriënteren:

Oriënteren in HANQuest

Oriënteren in Google Scholar

Google Scholar Search

Oriëntatie op het onderwerp

Het is om verschillende redenen verstandig om je te oriënteren op je onderwerp:

  • je onderzoekt hiermee wat je al weet over het onderwerp
  • ​wat je nog meer te weten wilt komen, de precieze afbakening van je onderwerp en
  • je raakt thuis in de veelgebruikte terminologie binnen je onderwerp (dit heb je nodig voor het bepalen van je zoektermen).

Er zijn verschillende manieren om je te oriënteren op een onderwerp:

  • experts benaderen,
  • naslagwerken inzien,
  • grasduinen op internet,
  • een globale zoekactie in bibliotheekcatalogi en databanken

In de oriëntatiefase kun je jezelf de volgende vragen stellen:

  • Voor wie is de vraag van belang? Voor jezelf (privé), of voor een opdrachtgever (zakelijk)?
  • Zoek je feitelijke informatie of ben je meer geïnteresseerd in verschillende meningen en opvattingen over je onderwerp?
  • Over hoeveel tijd en welke middelen beschik je en hoe uitgebreid moet je onderzoeksverslag zijn?

Je geeft hiermee voor jezelf aan in welke context je de informatie zoekt. Dit kan van invloed zijn op de informatie(bronnen) die je kiest.

Tabel type informatie / informatiebron

Als je een vraag hebt ga je op zoek naar informatie. Het is goed om van te voren na te denken waar het antwoord op jouw vraag waarschijnlijk te vinden is. Dit overzicht kan daarbij helpen:

Informatiebron ↓

Type vraag ↓

Materiaal ↓

Kanaal / route ↓

Links ↓

Personen

Praktische vragen

Docent, studiegenoot, stagebegeleider, ouder

Ad hoc of afspraak, school, thuis

 

Websites

Algemene, praktische en kennisvragen. Achtergrondinformatie

Wikipedia, websites van organisaties, Richtlijnen, enz.

Via Google of een andere zoekmachine

Google

Wikipedia

www.npi.nl

Boeken

Kennisvragen, leerstof, theorievragen

Studieboeken, methode materiaal, verdiepende literatuur

Studiecentrum, HAN Catalogus, Picarta

HAN Catalogus

HAN Quest

Picarta

Tijdschrift artikelen

Actuele vragen, belangrijke thema’s per vakgebied

Wetenschappelijke- en vaktijdschriften, lesprogramma’s

HAN catalogus, Onderwijstijdschriftenplein, online tijdschriften, HAN Quest, Google Scholar

HAN Catalogus

HAN Quest

Google Scholar

Krantenartikelen

Actuele vragen, achtergrond informatie

Binnenlandse- en buitenlandse kranten: reportages, actualiteit, recensies, enz.

Papieren krant, Lexis Nexis,

Websites van kranten, enz

Lexis Nexis

Databanken

Diverse, vaak specifieke vragen

Wetenschappelijke- en vaktijdschriften, statistische gegevens, audiovisueel materiaal, scripties, bibliografische gegevens

Algemene of onderwerp-specifieke databanken, ieder met eigen gebruiksaanwijzing

HBO-Kennisbank

Centraal Bureau voor de Statistiek

Pubmed

Cinahl

OTSeeker