Skip to main content

Laaggeletterdheid: Partners

Bondgenootschap Laaggeletterdheid Regio Nijmegen

Arnhem 100% geletterd

Arnhem 100%: is een netwerk  dat streeft naar zo veel mogelijk geletterde Arnhemmers door middel van samenwerking en uitwisseling van ideeën. Het netwerk wordt gedragen door Rozet Arnhem en HAN Pabo.

Gelderland geletterd

Linkedin groep Gelderland Geletterd

Digivaardig in de zorg

Digitale vaardigheden ontwikkelt bij s'Heeren Loo maar wordt breder gemaakt. Dit is een kenniswebsite van 's Heeren Loo voor hun medewerkers welke ze gelijktijdig met een ondersteunend programma hebben gelanceerd. Bij ondersteuning kun je denken aan digicoaches en trainingen. Dit is zeer succesvol geweest en daarom delen ze nu dit project. Tjerry Verhoeven MSc Programmamanager (Klik hieronder).

'Tel mee met Taal' informatie over subsidieaanvraag

Zet een punt - KLASSE!

De organisatie 'Zet een punt' stelt zich ten doel, hoe je de laaggeletterden kunt bereiken.
In Nederland hebben veel mensen boven de 18 jaar moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale
​vaardigheden. Om hen verder te helpen, 
worden allerlei cursussen aangeboden. Maar de stap naar zo’n cursus blijkt lastig te zijn.
Want wie zijn deze mensen eigenlijk? Waar vinden we ze en hoe werven we ze? 
KLASSE! is een nieuwe en unieke methode voor het vinden, 
benaderen en werven van laaggeletterde NT1’ers.

ROC Nijmegen

STICHTING LEZEN & SCHRIJVEN

STICHTING LEZEN & SCHRIJVEN TAALTIPS

Week van de alfabetisering 2019 Compilatie

Verslag 15e week van de alfabetisering

Stichting ABC...

ABC is een stichting van en voor laaggeletterden in heel Nederland. In verschillende provincies zijn al afdelingen van ABC, maar we streven naar een landelijke dekking. ABC heeft 3 doelen: belangen behartigen, stimuleren en ontmoeten (B.S.O.).